Region Midtjylland og Region Nordjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af udstyr, blodposer og øvrige utensilier.

Region Midtjylland og Region Nordjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af blodposer med tilhørende apparatur.


28-06-10: Ordregiver er blevet opmærksom på, at den hidtidige opbygning af udbuddet medførte begrænsninger i antallet af potentielle leverandører, som kunne afgive tilbud.

Derfor er opbygningen af udbuddet nu ændret. Den ændrede opbygning fremgår af udbudsmaterialet, hvor alle ændringer er markeret med blå skrift. Ændringerne findes i punkt 1.17 og 1.20.

Endvidere er tilbudsfristen på grund af denne ændring af materialet udskudt en uge, hvorfor datoerne i udbudsmaterialet er ændret. Disse nye datoer er ligeledes markeret med blå skrift.

Som konsekvens af den ændrede opbygning af udbuddet, er der udarbejdet en ny tilbudsliste, som træder i stedet for den hidtidige.

Udkast til kontrakt er uændrede, bortset fra, at den hidtidige prisstruktur er slettet i punkt 1.7.5 i kravspecifikationen.”Hent udbudsmaterialet samlet her (Zip, 645) eller enkeltvis herunder:

EU-udbud 2010/S 120-181541:

Anonymiserede spørgsmål og svar pr. 30. juni 2010:

Udkast til kontrakt med Region Midtjylland og Region Nordjylland er identiske, bortset fra oplysninger om navn, adresse og andet kontaktinformation samt oplysninger til brug for fakturering.

Spørgsmål og svar pr. 27. juli 2010 samt supplerende oplysninger:

Spørgsmål og svar pr. 10. august 2010:

Spørgsmål og svar pr. 11. august 2010:

Spørgsmål og svar pr. 16. august 2010:

 


  • Publiceret: 18.06.2010.
  • Revideret: 16.08.2010.