Udbud af rammeaftale på levering af ultralydsudstyr. Udbuddet er opdelt i 5 delaftaler. De aftaler, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er parallelle rammeaftaler indgået med 3-5 leverandører pr. delaftale om levering af ultralydsudstyr, se i øvrigt pkt. 4 ”Udbuddets art, omfang og formål” Rammeaftalerne forventes at løbe i 2 år fra kontraktindgåelse, med mulighed for forlængelse i op til 2 år. De forventes at træde i kraft i uge 50 2010 jf. tidsplan pkt. 3.10. Rammeaftalerne vil være obligatoriske at anvende for regionens hospita-ler. Region Midtjylland forbeholder sig dog ret til inden for rammeaftalens løbetid at foretage udbud af lignende ydelser. Region Midtjylland forventer, at der skal indkøbes mellem 60 - 85 apparater pr. år i kontraktens løbetid, med levering til samtlige hospitaler i regionen efter nærmere aftale. Der garanteres dog ingen mindsteomsætning på rammeaftalerne. Hensigten med rammeaftalen er at sikre, at Region Midtjylland kan supplere og ny-indkøbe ”State of the Art” ultralydsudstyr, inden for alle de specialer der udføres på Region Midtjyllands hospitaler. På sigt vil det bevirke, at den tekniske drift på de enkelte afdelinger sikres bedst muligt.

Udbud af rammeaftale på levering af ultralydsudstyr.
Udbuddet er opdelt i 5 delaftaler. De aftaler, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er parallelle rammeaftaler indgået med 3-5 leverandører pr. delaftale om levering af ultralydsudstyr, se i øvrigt pkt. 4 ”Udbuddets art, omfang og formål”

Rammeaftalerne forventes at løbe i 2 år fra kontraktindgåelse, med mulighed for forlængelse i op til 2 år. De forventes at træde i kraft i uge 50 2010 jf. tidsplan pkt. 3.10. Rammeaftalerne vil være obligatoriske at anvende for regionens hospitaler. Region Midtjylland forbeholder sig dog ret til inden for rammeaftalens løbetid at foretage udbud af lignende ydelser.

Region Midtjylland forventer, at der skal indkøbes mellem 60 - 85 apparater pr. år i kontraktens løbetid, med levering til samtlige hospitaler i regionen efter nærmere aftale. Der garanteres dog ingen mindsteomsætning på rammeaftalerne.

Hensigten med rammeaftalen er at sikre, at Region Midtjylland kan supplere og nyindkøbe ”State of the Art” ultralydsudstyr, inden for alle de specialer der udføres på Region Midtjyllands hospitaler. På sigt vil det bevirke, at den tekniske drift på de enkelte afdelinger sikres bedst muligt.

For yderligere information henvises til udbudsmaterialet:
Fælles udbudsmateriale (zip-fil)
Delaftale 1 (zip-fil)
Delaftale 2 (zip-fil)
Delaftale 3 (zip-fil)
Delaftale 4 (zip-fil)
Delaftale 5 (zip-fil)

Fællesdokument:
Tro og loveerklæring (uploaded 28/9-10)

Berigtigelse:
Berigtigelse uploaded 11/10-10

Spørgsmål og svar:
Spørgsmål og svar 1 (uploaded 11/10-10)
Bilag B, Kravspecifikation, delaftale 2, version 2
Bilag B, Kravspecifikation, delaftale 3, versison 2

Spørgsmål og svar 2 (uploaded 19/10-10)

Spørgsmål og svar 3 (uploaded 20/10-10)

Spørgsmål og svar 4 (uploaded 26/10-10)

Referencelister (uploaded 11/10-10):
Bilag L, Referenceliste, delaftale 1
Bilag L, Referenceliste, delaftale 2
Bilag L, Referenceliste, delaftale 3
Bilag L, Referenceliste, delaftale 4
Bilag L, Referenceliste, delaftale 5Tilbudsfrist:
1. november 2010


  • Publiceret: 21.09.10
  • Revideret: 26.10.10