Region Midtjylland ønsker at anskaffe en kirurgisk C-bue til håndkirurgi E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade 2, 8000 Århus C. C-buen skal kunne anvendes til: Håndoperationer

Region Midtjylland ønsker at anskaffe en kirurgisk C-bue til håndkirurgi E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade 2, 8000 Århus C.

C-buen skal kunne anvendes til:

Håndoperationer

Krav til C-Buen:

 • Billedfeltstørrelse ca. 23 cm.
 • Der ønskes en kompakt model med 2 monitorer på selve C-buen.
 • Papirprinter
 • Mulighed for lagring på USB ønskes belyst.
 • Alle optioner ønskes prissat i tilbuddet.
 • Tilbuddet skal inkludere anmeldelsesgebyr til SIS.
 • PACS/RIS kompatibelt, nyeste DICOM version.
 • Tilbuddet skal inkludere undervisning for brugere og medicoteknikere.
 • Beskriv om det er muligt at lave annoteringer på billederne (f.eks. højre/venstre markering)
 • Laserlys på røntgenrørssiden.

  Der er ikke yderligere materiale til udbuddet, end det der fremgår af denne annoncering

Udbudsmateriale:
Tro- og loveerklæring (word)
Region Midtjyllands Standardbetingelser (PDF)


Adresse for aflevering af tilbud:
Tilbuddet fremsendes i 2 papireksemplarer samt i 2 stk elektronisk form(USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N.
Mrk: projektnr. 10868

Der skal afleveres underskrevet Tro- og loveerklæring sammen med tilbuddet.

Tildelingkriterier:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med E-OP det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

• Funktionalitet 30 %
• Kvalitet 30 %
• Pris 40 %

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Yderligere information:
Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående begge nedenstående kontaktpersoner:

Klinisk ingeniør Gitte Buch Starup,
e-mail: gitte.starup@stab.rm.dk
og
Projektsekretær Helle Slotsdal
e-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Tilbudsfrist:
Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 14.00.