Til Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Tarm, ønskes et DR system bestående af: 1 DR detektor 1 loftsstativ/-rør eller gulvmonteret røntgenrør 1 leje incl. madras 1 arbejdsstation Relevante rastre Opkobling til RIS og PACS Udstyret skal anvendes primært på ambulante ortopædiske patienter inklusive thorax under-søgelser.

Til Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Tarm, ønskes et DR system bestående af:

1 DR detektor
1 loftsstativ/-rør eller gulvmonteret røntgenrør
1 leje incl. madras
1 arbejdsstation
Relevante rastre
Opkobling til RIS og PACS

Udstyret skal anvendes primært på ambulante ortopædiske patienter inklusive thorax under-søgelser.

Krav til udstyret
Funktionalitet:
- Der lægges vægt på intuitivt og hurtigt workflow med hurtigt skifte mellem undersøgelser.
-     Der lægges vægt på ergonomien i systemet
-     Systemet skal kunne foretage de mest almindelige
      ortopædiskerøntgenundersøgelser inkl. :
        o Stående knæ 
        o Skulder inkl. Skråoptagelser
        o Tangentiel hofte
        o Stående rygge
        o Børn
-     Systemet bør have trackingmulighed med følgestyring mellem røntgen rør,
      leje og thorax stand.
-     Det skal være muligt at kunne foretage Thorax optagelse med SID 
      på 2 meter.
-     Det skal være muligt at kippe evt. thorax stand til vandret
-     Systemet skal automatisk kunne vælge protokol ud fra bookingdata.
-     Det skal være muligt at se patientdata i undersøgelsesrummet.
-     Systemet skal kunne kommunikere med PACS/RIS system i
     Sygehusenhed  Vest:
        o Agfa Impax 6.4.x
        o Carestream RIS
-    Systemet skal som minimum have følgende Dicom interfaces:
        o Dicom Store for CR og/eller DX sop klasse (som SCU)
        o Dicom Worklist (som SCU)
        o Relevant Dicom conformance statement skal vedlægges.
-     Systemet skal kunne overføre dosis- og generatorinformationer via 
      Dicom til PACS
-     Systemet bør have indbygget DAP meter
-     Der lægges vægt på billedkvalitet og – konsistens ved overførsel 
       af billeder til PACS
-     Tilhørende arbejdsstation må gerne have mulighed for touch
-     Der bør være mulighed for eksport af undersøgelser til CD/DVD
-     Tilbud skal indeholde applikationsundervisning.

Kvalitet:
-     Detektor skal have et spatial opløsning på minimum 3,5 lp/mm.
-     Systemet skal være nemt at rengøre med gængse rengøringsmidler
-     Leje skal være motoriseret og bør kunne sænkes til ca. 50 cm over gulv
 
Optioner:
-     Der ønskes pris på blybeskyttelse til 2 personaler
-     Der ønskes pris på relevante kurser for tekniker og fysiker

Udbudsmateriale:

Spørgsmål og svar:


Der er ikke yderligere materiale end det allerede uploadede.

Tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Funktionalitet 40 %
  • Kvalitet 30 %
  • Økonomi 30 %

Der indkøbes iht. Region Midjtyllands standardbetingelser.

Kontaktoplysninger:
Spørgsmål til annonceringen rettes pr. mail til begge nedenstående kontaktpersoner:
Medico Ingeniør Jens Druså
e-mail: jens.drusa@stab.rm.dk
og
Projektsekretær Helle Slotsdal
e-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk
 
Aflevering af tilbud:
Der skal afleveres 2 papireksemplarer samt 4 stk. USB/CD-ROM samt underskrevet Tro- og loveerklæring.

Afleveringsadresse:
Indkøb & Medicoteknik
Region Midtjylland,
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: DR-stystem/Tarm  • Publiceret: 1.04.2011
  • Revideret: 13.04.2011