Annoncering H&E Farvemaskine: Region Midtjylland ønsker til Regionshospitalet Randers, Patologisk Institut, at anskaffe ud-styr/system til farvning af H&E vævssnit.

Leveringsomfang:
1 stk. H&E farvemaskinen, inklusiv kurve/racks til 500 prøver
Applikationstræning for 6 personer.


Krav til udstyret:

Kravspecifikation:
Minimumsbetingelser, der skal opfyldes for at tilbuddet kan tages i betragtning
A-Krav:
A.1 Systemet skal kunne håndtere processerne, Afparaffinering og montering af dækglas.
A.2 System kapacitet min. 500 snit per døgn.

Forhold, der vurderes positivt i forhold til undertildelingskrifterierne
B-krav:
Vægter i forhold til undertildelingskriteriet Funktionalitet og brugervenlig
B.1 Beskriv hvilken kapacitet det tilbudte system kan køre med per time?
B.2 Beskriv det tilbudte systems funktionaliteter, samt forholde omkring brugervenlighed af systemet?
B.3 Beskriv hvilke udstyrssoftware faciliteter det tilbudte system har?

Vægter i forhold til undertildelingskriteriet Service & driftseffektivitet
B.4 Beskriv installationskrav for det tilbudte system(udsugning, vandforhold, strøm, afløb, dimensioner for udstyret m.v.)?
B.5 Beskriv vedligeholdsproceduren for det tilbudte system (dagligt, ugentligt, månedligt, som foretages af personalet selv), samt hvor lang tid systemet skal være ude af drift?
B.6 Beskriv om vedligehold kan igangsættes automatisk, og evt. logges?

Vægter i forhold til undertildelingskriteriet Arbejdsmiljø/miljøhensyn
B.7 Beskriv systemets affaldshåndtering/belastning(affald(samt type), dunk størrelser, hyp-pighed af reagensskifte, anvendelse af rengøringsmidler m.v.)?
B.8 Beskriv forhold omkring ergonomi og betjeningen af udstyret(skærmstørrelser, afstand til betjening af maskine, påsætning af reagensdunke, påsætning af racks/kurve m.v.)?
B.9 Beskriv forhold omkring driftstemperatur, varmetab til omgivelser, støj(drift og peak værdier)?

Optioner (Ordregivers evaluering af totaløkonomien):
Serviceoption:
- PM servicekontrakt(udkast skal vedlægges)
- Fulddækkende servicekontrakt. (udkast skal vedlægges)
Servicekursus option:
- First-line kursus for op til 2 Medicotekniker


Tilbuddet skal som minimum indeholde følgende:
- Beskrivelse af det tilbudte
- Besvarelse af kravspecifikationen
- Tekniske specifikationer, brochure og anden dokumentation(CE, miljøskrot m.v.).
- Oplysninger om referencesteder i Danmark, med samme system
- Beskrivelse af serviceorganisationen
- Servicekontrakt udkast for PM og Fulddækkende.
- Applikationstræning for 6 personer, og beskrivelse af sådan et træningsprogram.
- Bilag 1 driftsomkostninger (svarskema) (Ordregivers evaluering af totaløkonomien) se vedhæftet bilag 1
- Underskrevet Tro- og loveerklæring

Klinisk idriftsættelse ønskes seneste 1/9-2011. 

Udbudsmateriale:

Spørgsmål og Svar


Tildelingskriterier:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Patologisk Institut det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Funktionalitet og brugervenlig 40 %
  • Økonomi 30 %
  • Service & driftseffektivitet 15 %
  • Arbejdsmiljø/miljøhensyn 15 %


Adresse for aflevering af tilbud:
Region Midtjylland, g
Indkøb & Medicoteknik
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
Mrk: projektnr. 5329 H&E farvemaskine


Yderligere information:
Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til  begge nedenstående kontaktpersoner:

Medicoingeniør Rikke Koch Jensen
e-mail: rikoje@rm.dk  
og
Projektsekretær Helle Slotsdal
e-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk  


Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer samt i 6 stk elektronisk version (USB/CD-ROM)

Tilbudsfrist:
Onsdag den 25. maj 2011 kl. 14.00

 


  • Publiceret: 9.05.2011
  • Revideret: 12.05.2011