Region Midtjylland udbyder indkøb af immunhistokemisk farvesystem til Regionshospitalet Skive, Patologisk afdeling.

Beskrivelse af opgaven:
Immunhistokemisk farvemaskine.
Tilbud på Immunhistokemisk farvesystem udbedes til levering på Regionshospitalet Skive, Patologisk afdeling.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Laveste pris.

(Baseret på pris pr. test inkl. reagenser samt andre underordnede produkter + pris pr. årlig service/eftersyn).

Dokumentation:
Der er tale om annoncering efter tilbudslovens regler, hvorfor der ikke er yderligere udbudsmateriale.

Tilbuddet skal vedlægges:

  • Tro og love erklæring (dateres, evt. stemples og underskrives) som vedlægges (Word, 69 kb).
  • Vedlagte kravspecifikation i udfyldt stand (det bemærkes at alle krav er opstillet som mindstekrav, som skal accepteres fra tilbudsgivers side) (Excel, 20 kb)
  • Pris pr test inkl. reagenser samt andre underordnet produkter.
  • Pris på årlig service/eftersyn samt omfanget af denne beskrives.

Desuden bedes følgende oplyst, som dog ikke indgår i tilbudsvurderingen:

  • Responstid for fejlretning efter telefonisk henvendelse.
  • Forventet leveringstid og igangsættelse efter ordre bedes oplyst.
  • Pris på flytning/igangsættelse af udstyret fra Patologisk Institut i Skive til nyt Patologisk Institut på Viborg sygehus (primo oktober 2011).

Kontraktgrundlag:
Levering skal ske i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser (Pdf, 1.554 kb)

Sprogkrav:
Tilbud skal affattes på dansk.

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om opgaven:
Regionshospitalet Skive
Patologisk Institut
Ledende histoloborant Lis Lykke Gregersen
Tlf. 7844 3710.

Adresse for modtagelse af tilbud eller ansøgninger om prækvalifikation:
Tilbud i 2 eksemplarer til:

Regionshospitalet Viborg
Indkøbsafdelingen
Heibergs Allé 4
8800 Viborg
Att.: Mads Holm
Tlf. 7844 1421.

Frist for modtagelse af tilbud:
Onsdag den 6. april 2011 kl. 12.00.


  • Publiceret: 16.03.2011.
  • Revideret: