Der ønskes tilbud på forsikringsmæglerydelse til Region Midtjylland.

Beskrivelse af opgaven:
Der ønskes tilbud på forsikringsmæglerydelse til Region Midtjylland.

Mæglerydelsen udbydes for en periode på 2 år fra 1.1.2012 til og med 31.12.2013 med option på yderligere 1-2 år, afhængigt af, hvornår regionen afholder EU-udbud af den samlede forsikringsportefølje.

Det er et ufravigeligt krav, at mægleren stiller et online skadesanmeldelses- og skaderegistreringssystem til rådighed for regionen. Se nedenfor under ”Funktionalitet og service”.

Det er et ufravigeligt krav, at Region Midtjylland ved samarbejde med forsikringsmægleren kan opnå rabat på regionens tilkøbte forsikringer hos forsikringsselskaber, herunder at regionen kan bibeholde de eksisterende rabatter, der er aftalt med forsikringsselskaberne i forbindelse med ikrafttrædelse af ny forsikringsportefølje pr. 1.1.2011. Se nedenfor under ”Kvalitet”.

For nærmere beskrivelse af opgaven se særskilt dokument. 

Kriterier for tildeling af opgaven:
Opgaven udbydes i omvendt licitation til en fast pris på årligt salær 250.000 kr.

Tildeling af opgaven sker ud fra følgende kriterier:

  • Kvalitet: 50 %
  • Funktionalitet og service: 25 %
  • Kompetencer og ressourcer : 25 %


Dokumentation, der skal vedlægges tilbuddet:

  • Tro og love erklæring (Word, 69 kb) om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige,
  • Dokumentation for erhvervsansvarsforsikring.

Kontraktgrundlag:
Region Midtjylland standardbetingelser (Pdf, 1.554 kb) vil som udgangspunkt finde anvendelse, dog udarbejdes det endelige kontraktgrundlag i et samarbejde mellem den vindende tilbudsgiver og Region Midtjylland.

Sprogkrav:
Tilbud skal affattes på dansk.

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om opgaven:
Lise Rørbæk von Lillienskjold
Region Midtjylland
Regionshuset Viborg
Forsikringsenheden
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf. 78 41 01 71
Lise.lillienskjold@stab.rm.dk  

Yderligere oplysninger om opgaven vil fremgå her på hjemmesiden (www.udbud.rm.dk)

Adresse for modtagelse af tilbud:
Region Midtjylland
Regionshuset Viborg
Forsikringsenheden
Skottenborg 26
8800 Viborg

Frist for modtagelse af tilbud:
Tilbudsfristen er ændret til 6. december 2012 kl. 13.00.

Tilbuddet skal afgives i et skriftligt eksemplar samt et elektronisk eksemplar, som afleveres på et USB-stik.

Rettelse pr. 22. november 2011 angående ændret tilbudsfrist:

Tilbudsfristen er ændret til 6. december 2012 kl. 13.00.

Der uploades nyt dokument om beskrivelse af opgaven den 23. november 2011.

Tilføjelse pr. 23. november 2011:

Spørgsmål og svar pr. 2. december 2011:

 


  • Publiceret: 31.10.2011.
  • Revideret: 02.12.2011.