Region Midtjylland udbyder indkøb af medicinsk godkendte Panel Pc’er til brug på operationsstuer i Hospitalsenheden Vest.

Beskrivelse af opgaven:
I forbindelse med EPJ implementering på hospitalerne i HEV er der behov for udskiftning af panel PC’er på anæstesiapparaterne, da de ikke har den nødvendige processorkraft og RAM kapacitet til håndtering af EPJ.

PC panelerne skal betjenes af anæstesilæger/anæstesisygeplejerske i forbindelse med anæstesi på operationsstuerne.

Der ønskes indkøbt 39 medicinske godkendte panel PC.

Fordeling på hospitalerne:
Herning:    21 stk.
Holstebro: 18 stk.

Panel PC’er ønskes leveret og være klar til brug senest den 6. maj 2011 eller efter aftale.

1. Kravspecifikation panel PC:
Se selvstændig fil

2. Udformning af tilbud:
Tilbuddet skal minimum indeholde:

 1. Tilbudsbrev på dansk indeholdende oplysninger om det tilbudte system til brug for vurdering af underkriterierne:
 2. ”Kvalitet og funktionalitet”
 3. ”Service og fleksibilitet hos tilbudsgiver”
 4. ”Pris på tilbudte system”
 5. Udfyldt kravspecifikation (Excel, 25 kb)
 6. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring

Kriterier for tildeling af opgaven:
Tildelingskriterium: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af følgende underkriterier:

 • Pris 50 %
 • Kvalitet og funktionalitet 40 %
 • Service og fleksibilitet hos leverandøren 10 %

Ved pris forstås den samlede totale pris.

Ved kvalitet og funktionalitet forstås funktioner, betjening, rengøringsvenlighed og sikkerhed.

Tastaturet/touch skærm bør være af en beskaffenhed, der sikrer brugervenlig funktion.

Ved service og fleksibilitet forstås mulighederne for service og reparationer, samt fleksibilitet og kompetence i forhold til tilpasning til lokale behov.

Region Midtjyllands standardbetingelser vil være gældende for kontrakten (Pdf, 1.554 kb).

Kontaktoplysninger for spørgsmål til opgaven eller materialet:
Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Holstebro
Medico teknisk afdeling
Att.: Henrik Larsen
Mail: Henrik.Larsen@vest.rm.dk  

Eventuelle spørgsmål og svar på spørgsmål offentliggøres på denne hjemmeside, hvorfor potentielle tilbudsgivere opfordres til at holde sig orienteret her.

Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, som er tilgængelig via denne portal.

Adresse for modtagelse af tilbud:
Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Holstebro
Indkøb
Lægaardvej 12
7500 Holstebro
Att.: Knud-Erik Christensen  

Tilbuddet skal sendes i 1 papirversion og 1 elektronisk version (Cd-rom eller USB), som af hensyn til den videre bearbejdning af tilbuddene ikke bør være skrivebeskyttet.

Frist for modtagelse af tilbud:
Onsdag den 6. april 2011 kl. 12.00.

Spørgsmål og svar pr. 22. marts 2011:

Spørgsmål og svar pr. 24. marts 2011:

Spørgsmål og svar pr. 4. april 2011:

 


 • Publiceret: 18.03.2011.
 • Revideret: 04.04.2011.