Region Midtjylland udbyder levering af translatørydelser: Skriftlige oversættelsesarbejder.

Beskrivelse af opgaven:
Levering af skriftlige oversættelser af patientinformation til regionens hospitaler, fagspecifik og generel information fra fx Regional Udvikling, psykiatrien eller administrationen.

Den udbudte ydelse skal opfylde følgende krav: 

 • At der kun bruges uddannede oversættere
 • At oversættelser kvalitetssikres af en anden oversætter, der er kyndig i både det sprog der oversættes fra, og det sprog der oversættes til
 • At der findes en proces internt i bureauet, hvor de forholder sig til kvaliteten, før kunden bliver bedt om det (korrekturgange)
 • At virksomheden har systemer, der kan genkende tekst, så man ikke betaler for oversættelse af de samme sætninger, hvis der er fælles indhold på tværs af flere publikationer
 • At en projektleder følger og koordinerer større projekter
 • De relevante sprog er: arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, engelsk, farsi/persisk, somali, tyrkisk og tysk. Vi foretrækker virksomheder, der dækkes så bredt som muligt.

Der vil blive indgået indkøbsaftaler med mindst to leverandører, evt. flere hvis det er nødvendigt for at tilgodese regionens behov.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Leverandører vil blive valgt efter følgende kriterier

1.   Pris (40 %)
2.  Kompetence og kvalifikationer (30 %)
3.  Erfaring (20 %)
4.   Service (10 %)


Kompetence og kvalifikationer vurderes i forhold til de krav, der er stillet under beskrivelse af opgaven.

Erfaring vurderes med udgangspunkt i løsning af tilsvarende opgaver og referencer.

Service vurderes i forhold til kontaktmulighed, åbningstider og fleksibilitet i forhold til levering.

Den relative vægtning af underkriterierne er angivet i parenteserne.

Der vil evt. blive afholdt et afklarende møde med udvalgte virksomheder inden endelig udvælgelse.

Dokumentation:
Tilbuddet skal vedlægges:

 • Tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige (lovpligtig), (Word, 69 kb)
 • Kort beskrivelse af tilbudsgiver, herunder antal ansatte samt årlig omsætning
 • Beskrivelse af virksomhedens primære produktion (opgavetyper)
 • Referenceliste
 • Se i øvrigt de opstillede krav – dokumentation medsendes hvis muligt

Dokumentationen vil blive anvendt til at vurdere tilbudsgiverens egnethed som leverandør.

Kontraktgrundlag:

Tilbudsgivers egne standardbetingelser vil ikke finde anvendelse.

Sprogkrav:
Tilbud skal affattes på dansk.

Kontakt for yderligere oplysninger:
Vedrørende krav og ydelser:
Rikke Ellekilde
Koncern Kommunikation
Skottenborg 26 ▪ 8800 Viborg
Tlf.: 7841 0616
E-mail: rikke.ellekilde@stab.rm.dk  

Øvrige forhold vedrørende udbuddet:
Indkøber
Svend Gisselmann
Indkøb & Medicoteknik
Regionshuset Århus
Olof Palmes Allé 15 ▪ 8200 Aarhus N.
Tlf.: 7841 4521
E-mail: svend.gisselmann@stab.rm.dk  

Adresse for modtagelse af tilbud:
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Att. Rikke Ellekilde

Frist for modtagelse af tilbud:
Tilbud skal leveres til foranstående adresse senest 5. oktober 2011 kl. 14.30.

Spørgsmål og svar samt supplerende oplysning pr. 15. september 2011:
Der skal ikke anvendes en speciel skabelon ved fremsendelse af spørgsmål.

Spørgsmål og svar pr. 22. september 2011:

Spørgsmål og svar pr. 30. september 2011:

Spørgsmål og svar pr. 3. oktober 2011:

 


 • Publiceret: 14.09.2011.
 • Revideret: 03.10.2011.