Klargøring, levering og opsætning af computere og skærmed m.v. til slutbrugere på baggrund af eksisterende kontrakter.

EU-udbuds nr. 2011 / S - 123-204548

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Pernille Vejby Lauritsen
e-mail: Pernille.Vejby@stab.rm.dk
telefon: 7841 2944

Ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik
Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15
8200 Århus N.
att: Torben Trangbæk
e-mail: Torben.Trangbaek@stab.rm.dk

Frist for modtagelse af ansøgning om prækvalifikation:
8. august 2011, kl. 14.00.

publiceret: 28-06-2011
revideret: 08-07-2011