Region Midtjylland udbyder afhentning af blodprøver mv. fra de praktiserende læger i Region Midtjylland til hospitalerne i regionen.

UDBUDDET ER ANNULLERET 19. januar 2012 - se bekendtgørelse om annullering

Der vil snarest muligt blive offentliggjort et nyt udbud.Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af afhentning inkl. transport af blodprøver mv. fra de praktiserende læger til hospitalerne i Region Midtjylland. Dvs. en afhentning af blodprøver hos de prakti-serende læger og transport heraf og levering til de klinisk biokemiske afdelinger i regionen.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en offentlig kontrakt om tjenesteydelser i henhold til Udbudsdirektivet.

Hent udbudsmaterialet herunder:

EU-udbud 2011/S 196-319606

Supplerende oplysninger pr. 19. oktober 2011:

Spørgsmål og svar samt supplerende oplysninger pr. 4. november 2011:

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 4. november 2011:

Ændringer i ovennævnte materiale:

 • Horsens: Ingen ændringer
 • Aarhus: Ingen ændringer
 • Holstebro:
  1. Lemvig: Regionsklinikken, Vænget 3 er slettet
 • Herning:
  1. En afhentning: Rute 3 forskudt med fem min., da den sluttede sidste sted få minutter efter kl. 16
  2. For Lægerne Ågårdsvej 2, 7480 Vildbjerg, anføres 2 store transportkasser ved 1 afhentning og 1 stor ved 2 afhentninger.
 • Viborg:
  1. Tilføjet ny klinik: Lægehuset Skive, Østergade 13 A, 7800 Skive (ydernr. 059269, ny praksis)
  2. Thorsø slettet
  3. Ændret to afhentningsadresser
 • Silkeborg:
  1. Rettet ydernummer og lægenavn
 • Randers:
  1. Tilføjelser Grenaa:
  1. Grenaa Sundhedshus, Sygehusvej 6, 8500 Grenaa
  2. Rettelser til 2 adresser, Randers:
   1. ID 198: Specifik adresse: Vestertorv 2, 1. og
   2. ID 222: Specifik adresse: Tronholmen 3, 2.
  3. En afhentning: Kun en rute kører til Dytmærsken 9
 • Øvrigt: Dataformatet ændret (ønske om andet format end Pdf - Excel-ark vedlagt)

Dette har resulteret i følgende væsentlige ændringer på ruterne i forhold til første beregning:

 • Herning: En afhentning: En rute er rykket med 5 min
 • Holstebro: En opsamling fjernet
 • Viborg: En afhentning: Antallet af ruter er reduceret fra 3 til 2. To afhentninger: En praksis taget ud i Thorsø, en lagt til i Skive
 • Randers: En afhentning: Dytmærsken samlet på en rute. Omlægning i Randers. Langå og Laurbjerg flyttet til Rønde-ruten. To afhentninger: Ingen ændringer.

Rettelser pr. 11. november 2011:

 • Ændringsbekendtgørelse (kontrolbud), (Pdf, 85 kb)
 • Ændringsbekendtgørelse (fristforlængelse), (Pdf, 87 kb)
 • Tilbudsfristen udsat til den 7. december 2011 kl. 12:00.
  Årsagen til fristforlængelsen er, at der sker en ændring fra, at der oprindeligt er udbudt sideordnede tilbud på henholdvis 1 og 2 afhentninger om dagen til at der bliver udbudt afhentning 1 gang om dagen, dog med obligatorisk option på 2 afhentninger om dagen.

  Hvordan det vil indgå i prisevalueringen samt øvrige ændringer vil fremgå af hjemmesiden senest 15. november 2011.

Tilføjelse pr. 14. november 2011:

 • Fristen for at afgive tilbud er ændret til den 7. december 2011 kl. 12.00, da udbuddet bliver ændret til, at der ikke skal afgives 2 sideordnede bud, men at der skal afgives tilbud på 1 afhentning om dagen samt obligatorisk option på 2 afhentninger om dagen.

I den forbindelse er fristen for at offentliggøre spørgsmål/svar tilsvarende flyttet. Den seneste dag for offentliggørelse af yderligere spørgsmål er den 1. december. Svar på de spørgsmål, der allerede er indkommet, bliver offentliggjort senest den 18. november.

 • Hold i øvrigt øje med denne hjemmeside med det rettelsesblad, der naturligt kommer efter denne ændring i udbuddet og fristforlængelsen.

Ændring pr. 18. november 2011:

 • Der kan forventes svar på de allerede indkomne spørgsmål/svar senest onsdag den 23. november 2011.

Spørgsmål og svar pr. 23. november 2011 samt rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet:

Præcisering af oplysninger i udbudsmaterialet pr. 30. november 2011:

Grundet uklarhed i oversigt over antal kasser og disses størrelse, der skal medtages ved henholdsvis 1 eller 2 afhentninger pr. dag, skal følgende præciseres:

Aarhus

 • 1 afhentning – antallet af store kasser er gældende
 • 2 afhentninger – antallet af små kasser er gældende

Horsens

 • Antallet af små kasser er gældende til begge afhentningsordninger

Viborg

 • 1 afhentning – antallet af store kasser er gældende
 • 2 afhentninger – antallet af små kasser er gældende

 


 • Publiceret: 13.10.2011.
 • Revideret: 19.01.2012.