Udbud (annoncering) Hæmatologiudstyr. Aarhus Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, ønsker at anskaffe udstyr til måling af hæmatologiske analyser. Leveringsomfang: 2 stk. Hæmatologi udstyr, som skal kunne opkobles til den eksisterende linje HST-201 (med mindre modifikationer), samt kommunikere med LABKAII og SIS(Sysmex Information System). Kursus for 3-4 personer (kursus på specialist niveau), samt brugermøder for op til 3-4 per-soner fra Klinisk Biokemisk Afdeling.


ANNULLATION
Nedenstående udbud (annoncering) annulleres hermed
24/11-2011
Udbud (annoncering) Hæmatologiudstyr.
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, ønsker at anskaffe udstyr til måling af hæmatologiske analyser.

Leveringsomfang:
2 stk. Hæmatologi udstyr, som skal kunne opkobles til den eksisterende linje HST-201 (med mindre modifikationer), samt kommunikere med LABKAII og SIS(Sysmex Information System).

Kursus for 3-4 personer (kursus på specialist niveau), samt brugermøder for op til 3-4 personer fra Klinisk Biokemisk Afdeling.

Den bevilligede ramme til anskaffelse af udstyr er kr. 975.000. Region Midtjylland Indkøb & Medicoteknik, forbeholder sig ret til at se bort fra indkomne tilbud der ligger højere end den bevilligede ramme.


Betingelser:
Tilbuddet skal som min. indeholde følgende:
1. Beskrivelse af det tilbudte, med priser.
2. Besvarelse af Bilag 1 kravspecifikationen (se krav ovenfor) se vedhæftet bilag 1
3. Tekniske specifikationer, brochure og anden dokumentation (CE, miljøskrotordning m.v.).
4. Oplysninger om referencesteder i Danmark, med samme system
5. Beskrivelse af serviceorganisationen med uddannelse/kompetence af rådgiver og tekniker, samt hvor stort et geografisk område teknikerne dækker og hvor de er placeret (land/by)
6. Kursus for 3-4 personer ink. beskrivelse
7. Brugermøder for op til 3-4 personer fra Klinisk Biokemisk Afdeling.
8. Bilag 2 driftsomkostninger (svarskema) se vedhæftet bilag 2
9. Tro og love erklæring

Optioner (Indgår i Ordregivers evaluering af totaløkonomien):
Serviceaftaleoption:
10. PM servicekontrakt (udskat skal vedlægges, samt pris)
11. Fulddækkende servicekontrakt. (udkast vedlægges, samt pris og evt. mængde eller samlede rabat)

Betingelse for Afleveringsforretning:
I forbindelse med at Tilbudsgiver overdrager udstyret til Klinisk Biokemisk afdeling, starter deres valideringsperioden, som forventes at tage ca. 4 uger. Herefter sættes udstyret i kli-nisk drift, og dermed kan der indkaldes til en afleveringsforretning imellem Tilbudsgiver, Ind-køb & Medicoteknisk og Klinisk Biokemisk afdeling. Efter afholdt godkendt afleveringsforret-ning, kan der fremsendes elektronisk faktura på det fulde beløb.

Øvrige ydelser i forbindelse med Leverancen:
• Bortskaffelse af emballage, samt bortskaffelse af gammelt udstyr
• Fuld dokumentation af leverancen (Installationsrapport, dansk brugsvejledning,
service/ teknisk manual, software manual)

Klinisk idriftsættelse ønskes snarest muligt.

Alternativt tilbud accepteres ikke.

Udbudsmateriale kan hentes her:
Bilag 1 Kravspecifikationer (excel)
Bilag 2 Driftsomkostninger (excel)
Tro og loveerklæring (word)
Region Midtjyllands Standardbetinglser (pdf)


Spørgsmål og svar af 11/11-11

Spørgsmål og svar af 14/11-11
Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Klinisk Biokemisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • ØKONOMI 45 %
  • Funktionalitet og brugervenlighed 40 %
  • Service & driftseffektivitet 10 %
  • Arbejdsmiljø/miljøhensyn 5 %

Der indkøbes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Kontaktoplysninger:
Henvendelse vedr. udbuddet rettes pr.mail til begge nedenstående kontaktpersoner :

Medicoteknisk rådgiver, B.Sc.E.E Rikke Koch Jensen
e-mail: rikoje@rm.dk  
og
Projektsekretær Helle Slotsdal
e-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk  

Tilbuddet fremsendes i 2 papir eksemplarer samt i elektronisk form (4 stk. USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknisk
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N.
Mrk: projektnr. 12703 Hæmatologiudstyr

Tilbudsfrist:

Onsdag den 30. november 2011 kl. 14.00

 


  • Publiceret: 09.11.2011
  • Revideret: 14.11.2011