Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af logistikydelse.


Udbuddet er annulleret -  21. marts 2012   


 

Region Midtjylland ønsker at omlægge og centralisere større dele af den regionale vareforsyning. Som en del af omstillingsplanen er det besluttet at centralisere og outsource væsentlige dele af den regionale vareforsyning omfattende lageraktiviteter og distribution.

Omfang:
Den udbudte logistikløsning til Region Midtjylland omfatter følgende opgaver:

 • Modtagelse og indlevering af varer til Region Midtjylland. Vareforsyning af logistikpartneren sker på baggrund af ordrer afgivet af regionen
 • Cross-docking, opbevaring af lagervarer samt plukning, mærkning og (om)pakning af varer til den enkelte modtager i Region Midtjylland i henhold til aftalte servicekoncepter
 • Distribution af varer til enkelte forsyningsadresser
 • Returflow

Logistikopgaven afgrænses til håndtering af udvalgte varegrupper bestilt via Region Midtjyllands indkøbs- og logistikmodul (ILM). Den estimerede omsætning af disse varegrupper er på udbudstidspunktet ca. 410 mio. kr. Omsætningen kan ændres i kontraktens løbetid.

Logistikløsningen udbydes på en 10-årig kontrakt med adgang til opsigelse.

Betingelser:
Tilbuddet skal som minimum indeholde følgende:

 1. Generelle oplysninger, der afgives ved besvarelse af udbudsbilag 1
 2. Oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet, der afgives ved besvarelse af udbudsbilag 2
 3. Tro og love erklæring vedrørende udbudsdirektivets artikel 45 (udbudsbilag 3)
 4. Beskrivelse af det tilbudte ved afgivelse af en løsningsbeskrivelse og/eller ud-fyldning af kontraktbilag 1 (kravspecifikation)
 5. Priser, der afgives ved udfyldning af tilbudsliste (kontraktbilag 2)

Hent udbudsmateriale samlet her (Zip, 3.116 kb) eller enkeltvis herunder:  

Udbudsproces:
Udbuddet gennemføres som et offentligt annonceringsudbud i henhold til tilbudslovens regler om annoncering §§ 15 a-d samt udbudsdirektivets artikel 23 og artikel 35, stk. 4.

Der vil med det formål at opnå en fleksibel og fremtidssikret kontrakt kunne afholdes et og efter omstændighederne flere individuelle afklarende møder mellem tilbudsgiver og regionen i tilbudsfasen, hvor tilbudsgiveren kan komme med sine bemærkninger til udbudsmaterialet samt sine foreløbige overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet.

Efter tilbudsafgivelsen vil der desuden være adgang til forhandling mellem tilbudsgiverne og regionen.

Kriterier for tildeling:
Region Midtjylland udvælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af følgende kriterier:

 • Økonomi
 • Kvalitet
 • Samarbejde og effektivisering/udvikling og fleksibilitet

Kontaktoplysninger:
Alle henvendelser vedrørende udbuddet rettes til:

Chefkonsulent Esben Madsen
Tlf.: (+45) 7841 4506
e-mail: esben.madsen@stab.rm.dk  

OBS:
Venligst vær opmærksom på, at der i udbudsmaterialet er fejl i Louise Petersens e-mail.
Den korrekte e-mail er louise.petersen@stab.rm.dk

Følgende ses gerne anført på samtlige henvendelser vedrørende nærværende udbud: "Udbud af logistikydelse, Sagsnr. 1-23-5-1-11".

Afgivelse af tilbud:
Tilbuddet fremsendes i 1 underskrevet originaleksemplar i papirform, 15 papireksemplarer mærket "Kopi" indeholdende kopi af det samlede tilbud med bilag samt 1 USB indeholdende det samlede tilbud til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Regionshuset, Aarhus
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N
Att.: Receptionen/Esben Madsen

Tilbudsfrist:
21. februar 2012, kl. 12.00.

Efter afgivelse af tilbud og afslutningen af forhandlingerne får tilbudsgiverne mulighed for at foretage en tilbudspræsentation.

Supplerende oplysninger pr. 5. januar 2012:

Spørgsmål og svar pr. 11. januar 2012:

Supplerende oplysninger pr. 16. januar 2012:

Spørgsmål og svar pr. 20. januar 2012 samt supplerende oplysninger:

Spørgsmål og svar pr. 6. februar 2012 samt rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet:

Spørgsmål og svar pr. 10. februar 2012:

 


 • Publiceret: 16.12.2011.
 • Revideret: 21.03.2012.