Udbud (annoncering) Sundhedsfaglige vikarydelser til Region Midtjylland. Det psykiatriske og somatiske hospitalsvæsen i Region Midtjylland undergår store forandringer i disse år. Manglen på personale er en af de udfordringer, som hospitalsvæsenet bl.a. står overfor, hvilket gør, at Region Midtjylland har behov for at rekruttere vikarer fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med akutte behov for arbejdskraft og for at undgå spidsbelastninger. Regionen ønsker derfor tilbud i henhold til det offentliggjorte udbudsmateriale.


UDBUDDET ER ANNULLERET - 11. januar 2012

Udbuddet (annonceringen) af sundhedsfaglige vikarydelser annulleres, idet der er fundet uhensigtsmæssigheder i udbudsbetingelserne.

Nyt udbud med en ny frist for afgivelse af tilbud vil blive offentliggjort snarest, hvorfor Region Midtjylland opfordrer potentielle tilbudsgivere til at henlede opmærksomheden på regionens hjemmeside, www.udbud.rm.dkUdbud (annoncering) Sundhedsfaglige vikarydelser til Region Midtjylland.
Det psykiatriske og somatiske hospitalsvæsen i Region Midtjylland undergår store forandringer i disse år. Manglen på personale er en af de udfordringer, som hospitalsvæsenet bl.a. står overfor, hvilket gør, at Region Midtjylland har behov for at rekruttere vikarer fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med akutte behov for arbejdskraft og for at undgå spidsbelastninger. Regionen ønsker derfor tilbud i henhold til det offentliggjorte udbudsmateriale.

Udbuddet af sundhedsfaglige vikarydelser er en tjenesteydelse der er omfattet af Udbudsdirektivets bilag IIB. Udbuddet gennemføres derfor som et offentligt annonceringsudbud i henhold til tilbudslovens regler om annoncering, jf. §§ 15a-d.

For yderligere oplysninger se venligst udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet kan downloades her:

  • Udbudsbetingelser (word)
  • Udkast til kontrakt (word)
  • Tillæg til kontrakt (pdf)
  • Kontraktbilag 2 - tilbudsliste (excel)
  • Kontraktbilag 3 - dækningsgraden (excel)


Triterier for tildeling af opgaven:
Tildeling af kontrakter vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier:

Tilbudspris: 50%
Kvalitet: 30%
Leveringssikkerhed: 20%
I udbudsmaterialet er det nærmere præciseret, hvad der forstås ved ovennævnte underkriterier.

Kontaktoplysninger:
Alle henvendelser vedrørernde udbuddet rettes til:

Indkøber, Birgitte Nellemann
Tlf.: (+45) 78414526
E-mail: birgitte.nellemann@stab.rm.dk

og

Udbudsjurist, Vivian Jacobsen
Tlf.: (+45) 78414502
E-mail: Vivian.jacobsen@stab.rm.dk

Tilbudsfrist:
Den 7. februar 2012, kl. 14.00  • Publiceret: 21.12.2011.
  • Revideret: 11.01.2012.