Region Midtjylland udbyder nedrivningsentreprise på 7 ejendomme i Gødstrup, Herning.

Offentlig Licitation af nedrivningsentreprise
Hospitalsenheden Vest udbyder nedrivningsentreprisen på 7 ejendomme samt fjernelsen af Næstholtvej i Gødstrup, Herning. Nedrivningen skal gennemføres i perioden fra september 2011 til primo 2013.

Nedrivningen sker som led i etablering af nyt hospital i Gødstrup.

Ny frist for afgivelse af bud:
Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10.00.

Udbudsmaterialet kan indhentes fra onsdag 11. maj 2011 kl. 8.00 på www.byggeweb.dk - referencenr. TN120766.

Kontaktperson: Peder Knudsen, e-mail Peder.Knudsen@vest.rm.dk  

Supplerende oplysninger pr. 17. maj 2011:

  • Tilbudsfristen er ændret til 14. juni 2011 kl. 10.00.

 


  • Publiceret: 03.05.2011.
  • Revideret: 17.05.2011.