Udbud (annoncering) DR-system Til Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Ringkøbing, ønskes et brugt/nyt DR system Der er tale om et genopslag, ændringer ift. første offentliggørelse er markeret med kursiv.

Udbud (annoncering) DR-system
Til Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Ringkøbing, ønskes et brugt/nyt  DR- system.

Der er tale om et genopslag, ændringer ift. første offentliggørelse er markeret med kursiv.

Da det er udbud efter Tilbudsloven, er det et mindstekrav, at de tilbud der afgives er under EU-tærskelværdien der pt. er kr. 1.438.448.

Der ønskes tilbud på DR-system bestående af:

2 DR detektorer
1 loftsstativ/-rør eller gulvmonteret røntgenrør
1 leje incl. madras
1 arbejdsstation inkl. monitor
Relevante rastre
Opkobling til RIS og PACS

Der skal afgives tilbud på alle ovenstående dele, der kan ikke afgives tilbud på enkeltdele.

Udstyret skal anvendes primært på ambulante ortopædiske patienter inklusive thorax undersøgelser.

Krav til udstyret
Funktionalitet:
o Vægter under funktionalitet:
- Der lægges vægt på intuitivt og hurtigt workflow med hurtigt skifte mellem undersø-gelser.
- Der lægges vægt på ergonomien i systemet i forhold til arbejdsgange.
- Systemet skal kunne foretage de mest almindelige ortopædiske røntgenundersøgelser inkl. :
o Stående knæ
o Skulder inkl. Skråoptagelser
o Tangentiel hofte
o Stående rygge
o Børn
- Systemet bør have trackingmulighed med følgestyring mellem røntgen rør, leje og thorax stand.
- Systemet bør have mulighed for auto positionering
- Det skal være muligt at kunne foretage Thorax optagelse med SID på 2 meter.
- Man skal kunne foretage undersøgelser med patient siddende
- Det skal være muligt at lave horisontale optagelser med patienten liggende på lejet (ex. axiale hofter/skade knæ med horisontal strålegang).
- Det skal være muligt at kunne betjene udstyret på begge sider af lejet.
- Det skal være muligt at kippe evt. thorax stand til vandret
- Det skal være muligt at se, hvor mange grader røntgenrør er kippet.
- Leje skal være motoriseret og bør kunne sænkes til ca. 50 cm over gulv
- Leje bør have lejepapirholder
o Oplys lejedimensioner og mulig belastning
- Systemet skal automatisk kunne vælge protokol ud fra bookingdata (APR)
- Det skal være muligt at se patientdata i undersøgelsesrummet.
- Systemet skal kunne kommunikere med PACS/RIS system i Sygehusenhed Vest:
o Agfa Impax 6.4.x
o Carestream RIS
- Systemet skal som minimum have følgende Dicom interfaces:
o Dicom Store for CR og/eller DX sop klasse (som SCU)
o Dicom Worklist (som SCU)
o Relevant Dicom conformance statements og IHE bilag skal vedlægges.
- Systemet skal kunne overføre dosis- og generatorinformationer via Dicom til PACS
- Systemet bør have indbygget DAP meter
- Der lægges vægt på billedkvalitet og – konsistens ved overførsel af billeder til PACS
o Vægter under kvalitet
- Tilhørende arbejdsstation må gerne have mulighed for touchskærm
- Der bør være mulighed for eksport af undersøgelser til CD/DVD
- Vedrørende arbejdsstation oplys om:
o Operativ system og Antivirus programel
o Disk kapacitet
o Monitor (touch, opløsning, luminans)
- Tilbud skal indeholde applikationsundervisning.

Kvalitet:
- Detektor skal have kunne levere optimal billedkvalitet i forhold til ortopædiske under-søgelser med højest mulig spatial opløsning (MTF) og DQE.
- Systemet skal være nemt at rengøre med gængse rengøringsmidler

Optioner:
- Der ønskes pris på blybeskyttelse til 3 personaler
- Der ønskes pris på relevante kurser for tekniker og fysiker
- Der ønskes priser på QA software og fantomer
- Der ønskes oplyst priser på servicekontrakt

Udbudsmateriale:
Tro- og loveerklæring (word)
Region Midtjyllands Standardbetingelser (pdf)

Spørgsmål og svar:
Spørgsmål og svar 1 af 16/6-11


Kontaktoplysninger:
Yderligere oplysninger vedr. udbuddet kan indhentes pr. mail hos:

Medicoingeniør Jens Drusaa
E-mail: jens.drusaa@stab.rm.dk
og
Projektsekretær Helle Slotsdal
E-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Der findes dog ikke yderligere materiale til end det allerede offentliggjorte.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelag-tige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Funktionalitet 40 %
  • Kvalitet 30 %
  • Økonomi 30 %

Tilbud:
Tilbuddet fremsendes i 2 papireksemplarer samt i 2 stk. elektronisk form (USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N.
Mrk: projektnr. 11104

Tilbudsfrist:
Onsdag den 22. juni 2011 kl. 14.00

 


  • Publiceret: 01.06.11
  • Revideret: 16.06.11