Udbud (annoncering) Farvemaskine. Aarhus Universitetshospital, Patologisk Institut, skal anskaffe et udstyr eller system til farvning af præparater. Leveringsomfang: Et system, der skal kunne foretage H&E farvning og specialfarvninger, med tilhørende hardware og software. Estimat: H&E farvninger 800 glas/døgn Estimat: Specielfarvninger 50 glas/døgn Kursus for 3 personer (kursus på superbruger niveau)

Udbud (annoncering) Farvemaskine.
Aarhus Universitetshospital, Patologisk Institut, skal anskaffe et udstyr eller system til farvning af præparater.

Leveringsomfang:
Et system, der skal kunne foretage H&E farvning og specialfarvninger, med tilhørende hardware og software.
Estimat: H&E farvninger 800 glas/døgn
Estimat: Specielfarvninger 50 glas/døgn
Kursus for 3 personer (kursus på superbruger niveau)

Betingelser:
Tilbuddet skal som min. indeholde følgende:
1. Beskrivelse af det tilbudte, med priser.
2. Besvarelse af Bilag 1 kravspecifikationen (svarskema) se vedhæftet bilag 1.
3. Tekniske specifikationer, brochure og anden dokumentation (CE-certifikat, miljøskrotord-ning
m.v.).
4. Oplysninger om referencesteder i Danmark, med samme system.
5. Beskrivelse af serviceorganisationen med uddannelse/kompetence af rådgiver og tekniker, samt
hvor stort et geografisk område teknikerne dækker og hvor de er placeret (DK og evt. Jylland).
6. Kursus på superbruger niveau inkl. beskrivelse af indhold.
7. Bilag 2 driftsomkostninger (svarskema) se vedhæftet bilag 2.
8. Bilag 3 reservedele/komponenter (svarskema) se vedhæftet bilag 3.
9. Tro og love erklæring.

Optioner (Indgår i Ordregivers evaluering af totaløkonomien):
Leveranceoptioner: (Skal prissættes særskilt og vægtes med 10 % )
10. Ekstra kassetteskriver, evt. som en demo model 

Serviceoption:
11. PM servicekontrakt (udkast skal vedlægges og prissættes)
12. Fulddækkende servicekontrakt (udkast skal vedlægges og prissættes)

Servicekursus option:
13. First-line for op til 2 Medicotekniker (træningsprogram vedlægges og prissættes)

Betingelse for Afleveringsforretning:
I forbindelse med at Tilbudsgiver overdrager udstyret til Køber, starter købers valideringsperio-den, som forventes at tage ca. 4 uger. Herefter sættes udstyret i klinisk drift, og dermed kan der indkaldes til en afleveringsforretning imellem Tilbudsgiver, Indkøb & Medicoteknisk og Patologisk Institut. Der kan ikke fremsendes en faktura, før der forelægger en godkendt afleveringsforretning.


Øvrige ydelser i forbindelse med Leverancen:
• Bortskaffelse af emballage
• Fuld dokumentation af leverancen (Installationsrapport, dansk brugsvejledning,
   service/ teknisk manual, software manual)
• Telefonsupport
• 1 års garanti og afhjælpningsperiode svarende til fuld service, inkl. reservedele.
• Opdatering og opgradering af software i forholdt til State of the art.

Udbudsmateriale:

Spørgsmål og svar af 8/12-11:

Spørgsmål og svar af 9/12-11:

Spørgsmål og svar af 14/12-11:

Spørgsmål og svar af 20/12-11


Klinisk idriftsættelse ønskes snarest muligt.

Alternativt tilbud accepteres ikke.

Kriterier for tildeling:

Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Patologisk Institut, det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Funktionalitet og brugervenlig 50 %
  • Økonomi 30 %
  • Service & driftseffektivitet 15 %
  • Arbejdsmiljø/miljøhensyn 5 %

Der indkøbes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser.
Der skal afleveres underskrevet Tro og loveerklæring sammen med tilbuddet.


Kontaktoplysninger:
Alle henvendelser vedr. udbuddet rettes til begge nedenstående kontaktpersoner pr. mail:

Medicoteknisk Rådgiver, B.Sc.E.E Rikke Koch Jensen
E-mail: rikoje@rm.dk

Projektsekretær, medicoteknik Helle Slotsdal
E-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Tilbuddet fremsendes i 2 eksemplarer samt i 4 stk. USB/CD-ROM til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknisk
Brendstrupgårdsvej
8200 Aarhus N
Mrk: projektnr. 11740 farvemaskine


Tilbudsfrist:
Torsdag den 22. december kl. 14.00


DER MODTAGES KUN TILBUD UDFÆRDIGET PÅ DANSK

 


  • Publiceret: 01.12.2011
  • Revideret: 20.12.2011