Udbud (Annoncering) - Flowcytometer Aarhus Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, ønsker at anskaffe udstyr/system til avanceret diagnostik af spherocytose, som er en arvelig erythrocytsygdom, og trombocyt-diagnostik- og forskning. Leveringsomfang: 1 stk. Flowcytometer med karrusel, PC og printer. Kursus for 5 personer (kursus på internationalt niveau tilpasset vores behov), samt brugermøder for op til 4 personer fra Klinisk Biokemisk Afdeling.

Udbud (Annoncering) - Flowcytometer
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, ønsker at anskaffe udstyr/system til avanceret diagnostik af spherocytose, som er en arvelig erythrocytsygdom, og trombocyt-diagnostik- og forskning.

Leveringsomfang:
1 stk. Flowcytometer med karrusel, PC og printer.
Kursus for 5 personer (kursus på internationalt niveau tilpasset vores behov),
samt brugermøder for op til 4 personer fra Klinisk Biokemisk Afdeling.


Betingelser:
Tilbuddet skal som min. indeholde følgende:
1. Beskrivelse af det tilbudte, med priser
2. Besvarelse af Bilag 1 kravspecifikationen (svarskema) se vedhæftet bilag 1
3. Tekniske specifikationer, brochure og anden dokumentation (CE-certifikat, miljøskrotord-ning m.v.).
4. Oplysninger om referencesteder i Danmark, med samme system.
5. Beskrivelse af serviceorganisationen med uddannelse/kompetence af rådgiver og tekni-ker, samt hvor stort et geografisk område teknikerne dækker og hvor de er placeret (DK og evt. Jylland)
6. Kursus for 5 personer på internationalt niveau inkl. beskrivelse.
7. Brugermøder for op til 4 personer fra Klinisk Biokemisk afdeling
8. Bilag 2 driftsomkostninger (svarskema) se vedhæftet bilag 2
9. Bilag 3 reservedele/komponenter. se vedhæftet bilag 3
10. Tro og love erklæring

Optioner (Indgår i Ordregivers evaluering af totaløkonomien):
Serviceoption:
11. PM servicekontrakt (udkast skal vedlægges, samt pris)
12. Fulddækkende servicekontrakt med max. 3 døgn i responstid (dvs. nedetid på max. 3 døgn) (udkast skal vedlægges, samt pris)

Betingelse for Afleveringsforretning:
I forbindelse med at Tilbudsgiver overdrager udstyret til Klinisk Biokemisk Afdeling, starter deres valideringsperioden, som forventes at tage ca. 4 uger. Herefter sættes udstyret i kli-nisk drift, og dermed kan der indkaldes til en afleveringsforretning imellem Tilbudsgiver, Ind-køb & Medicoteknisk og Klinisk Biokemisk Afdeling.

Øvrige ydelser i forbindelse med Leverancen:
• Bortskaffelse af emballage
• Fuld dokumentation af leverancen (Installationsrapport, dansk brugsvejledning,
service/ teknisk manual, software manual)
• Telefonsupport
• Opdatering og opgradering af software i forholdt til State of the art.

Klinisk idriftsættelse ønskes snarest muligt.

Alternativt tilbud accepteres ikke.

Udbudsmaterialet kan hentes her:


Kriterier for tildeling af opgaven:
Kriterier for tildeling af opgaven Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Klinisk Biokemisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • ØKONOMI 30 %
  • Funktionalitet og brugervenlig 30 %
  • Service & driftseffektivitet 30 %
  • Arbejdsmiljø/miljøhensyn 10 %

Kontaktoplysninger:
Henvendelse vedr. udbuddet rettes pr. mail til begge nedenstående kontaktpersoner:

Medicoteknisk rådgiver, B.Sc.E.E Rikke Koch Jensen
e-mail: rikoje@rm.dk  
og
Projektsekretær Helle Slotsdal
e-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk  


Tilbuddet fremsendes i 2 papireksemplarer samt i elektronisk form (4 stk. USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknisk
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N.
Mrk: projektnr. 11749 Flowcytometer


Tilbudsfrist:
Onsdag den 30. november 2011 kl. 14.00


Grundet nedbrud på regionens hjemmeside, er den uploadede version af 8/11-2011 forsvundet.
Denne identisk version er derfor uploaded d.d.


 

  • Publiceret: 09.11.2011
  • Revideret: