Udbud (annocering) Immunfarvemaskine. Aarhus Universitetshospital, Patologisk Institut, ønsker at anskaffe udstyr eller system til farvning af præparater (Immunfarvning).

Udbud (annocering) Immunfarvemaskine.
Aarhus Universitetshospital, Patologisk Institut, ønsker at anskaffe udstyr eller system til farvning af præparater (Immunfarvning).

Leveringsomfang:
Immunfarvningsmaskine, samt tilhørende hardware og software.
Inklusiv kursus for 2 superbruger.

Betingelser:
Tilbuddet skal som min. indeholde følgende:
1. Beskrivelse af det tilbudte, med priser
2. Besvarelse af Bilag 1 kravspecifikationen (svarskema) se vedhæftet bilag 1
3. Tekniske specifikationer, brochure og anden dokumentation (CE-certifikat, miljøskrotordning m.v.).
4. Oplysninger om referencesteder i Danmark, med samme system.
5. Beskrivelse af serviceorganisationen med uddannelse/kompetence af rådgiver og tekniker, samt hvor stort et geografisk område teknikerne dækker og hvor de er placeret (DK og evt. Jylland)
6. Kursus for 2 personer på superbruger niveau inkl. beskrivelse af indhold.
7. Bilag 2 driftsomkostninger (svarskema) se vedhæftet bilag 2
8. Bilag 3 reservedele/komponenter (svarskema) se vedhæftet bilag 3
9. Tro og love erklæring

Serviceoption:  (Indgår i Ordregivers evaluering af totaløkonomien):
10. PM servicekontrakt (udkast skal vedlægges, samt pris)
11. Fulddækkende servicekontrakt (udkast skal vedlægges, samt pris)

Servicekursus option:
12. First-line for op til 2 Medicotekniker (træningsprogram vedlægges, samt pris)

Betingelse for Afleveringsforretning:
I forbindelse med at Tilbudsgiver overdrager udstyret til Køber, starter købers valideringsperioden, som forventes at tage ca. 4 uger. Herefter sættes udstyret i klinisk drift, og dermed kan der indkaldes til en afleveringsforretning imellem Tilbudsgiver, Indkøb & Medicoteknisk og Patologisk Institut. (Bilag)

Øvrige ydelser i forbindelse med Leverancen:
• Bortskaffelse af emballage
• Fuld dokumentation af leverancen (Installationsrapport, dansk brugsvejledning,
service/ teknisk manual, software manual)
• Telefonsupport
1 års garanti og afhjælp mingsperiode svarende til fuld service, inkl. reservedele. (tilføjet 1/12)
• Opdatering og opgradering af software i forholdt til State of the art.

Klinisk idriftsættelse ønskes snarest muligt.

Alternativt tilbud accepteres ikke.

Udbudsmateriale:

Kriterier for tildeling:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Patologisk Institut, det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Funktionalitet og brugervenlig 50 %
  • Økonomi 30 %
  • Service & driftseffektivitet 10 %
  • Arbejdsmiljø/miljøhensyn 10 %

Der indkøbes iht. Region Midtjyllands standardbetingeler, der skal afleveres underskrevet tro- og loveerklærnign sammen med tilbuddet.

Kontaktoplysninger:
Spørgsmål til udbuddet (annonceringe) stilles skriftlig pr. mail til begge nedenstå-ende kontaktpersoner:

Medicoteknisk rådgiver, B.Sc.E.E Rikke Koch Jensen
E-mail: rikoje@rm.dk  

Projektsekretær, medicoteknik Helle Slotsdal
E-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk  


Afgivelse af tilbud:
Tilbuddet fremsendes i 2 papireksemplarer samt 4 stk. USB/CD-ROM til:

Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknisk
Brendstrupgårdsvej
8200 Aarhus N
Mrk: projektnr. 11741 Immunfarvemaskine 

Tilbudsfrist:
Onsdag den 21. december 2011 kl. 14.00

DER MODTAGES KUN TILBUD UDFÆRDIGET PÅ DANSK

Spørgsmål og svar pr. 13. december 2011:

 


  • Publiceret: 30.11.2011
  • Revideret: 13.12.2011