Udbud (annoncering) Kassetteskriver. Aarhus Universitetshospital, Patologisk Institut, ønsker at anskaffe udstyr eller system til kassetteskrivning af vævskassetter.

Udbud (annoncering) Kassetteskriver.
Aarhus Universitetshospital, Patologisk Institut, ønsker at anskaffe udstyr eller system til
kassetteskrivning af vævskassetter.

Leveringsomfang:
2 stk. Kassetteskriver, med tilhørende hardware og software.
Kursus for 2 personer pr. installation, i alt 4 personer (kursus på superbruger niveau)

Betingelser:
Tilbuddet skal som min. indeholde følgende:
1. Beskrivelse af det tilbudte, med priser.
2. Besvarelse af Bilag 1 kravspecifikationen (svarskema) se vedhæftet bilag 1.
3. Tekniske specifikationer, brochure og anden dokumentation (CE-certifikat, miljøskrotordning
m.v.).
4. Oplysninger om referencesteder i Danmark, med samme system.
5. Beskrivelse af serviceorganisationen med uddannelse/kompetence af rådgiver og tekniker, samt
hvor stort et geografisk område teknikerne dækker og hvor de er placeret (DK og evt. Jylland).
6. Kursus på superbruger niveau inkl. beskrivelse af indhold.
7. Bilag 2 driftsomkostninger (svarskema) se vedhæftet bilag 2.
8. Bilag 3 reservedele/komponenter (svarskema) se vedhæftet bilag 3.
9. Tro og love erklæring.

Optioner: (Indgår i Ordregivers evaluering af totaløkonomien med 10%) :
(Hver option skal prissættes særskilt.)
10. Ekstra kassetteskriver, evt. som en demo model

Serviceoption:
11. PM servicekontrakt (udkast skal vedlægges / prissættes)
12. Fulddækkende servicekontrakt (udkast skal vedlægges/prissættes)

Servicekursus option:
13. First-line for op til 2 Medicotekniker (træningsprogram vedlægges/prissættes)

Betingelse for Afleveringsforretning:
I forbindelse med at Tilbudsgiver overdrager udstyret til Køber, starter købers valideringsperioden, som forventes at tage ca. 4 uger. Herefter sættes udstyret i klinisk drift, og dermed kan der indkaldes til en afleveringsforretning imellem Tilbudsgiver, Indkøb & Medicoteknisk og Patologisk Institut. Der kan ikke fremsendes en faktura, før der forelægger en godkendt afleveringsforretning.

Øvrige ydelser i forbindelse med Leverancen:
• Bortskaffelse af emballage
• Fuld dokumentation af leverancen (Installationsrapport, dansk brugsvejledning,
service/ teknisk manual, software manual)
• Telefonsupport
• 1 års garanti og afhjælpningsperiode svarende til fuld service, inkl. reservedele.
•Opdatering og opgradering af software i forholdt til State of the art.

Klinisk idriftsættelse ønskes snarest muligt.

Alternativt tilbud accepteres ikke.

Tildelingskriterier:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Patologisk Institut, det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Funktionalitet og brugervenlig 50%
  • Økonomi 30 %
  • Service & driftseffektivitet 15 %
  • Arbejdsmiljø/miljøhensyn 5 %

Udbudsmateriale:
Bilag 1 Kravspecifikation
Bilag 2 Dirftsomkostninger
Bilag 3 Reservedelskomponenter
RM Standardbetingelser
Tro og Loveerklæring


Spørgsmål og svar af 16/12-11:


Kontaktoplyninger:
Al henvendelse vedr. udbuddet (annonceringen) skal rettes skriftligt pr. mail til begge nedenstående kontaktpersoner:

Medicoteknisk Rådgiver, B.Sc.E.E Rikke Koch Jensen
E-mail: rikoje@rm.dk

Projektsekretær Helle Slotsdal
E-mail:helle.slotsdal@stab.rm.dk

Tilbud fremsendes i 2 eksemplarer samt 4 stk. USB/CD-ROM til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknisk
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N
Att.: Helle Slotsdal
Mrk: projektnr. 10833 Kassetteskriver

Tilbudsfrist:
Torsdag den 22. december 2011 kl. 14.00

DER MODTAGES KUN TILBUD UDFÆRDIGET PÅ DANSK


  • Publiceret: 02.12.2011
  • Revideret: 16.12.2011