Udbud (annoncering) Region Midtjylland ønsker tilbud på ét operationsmikroskop til plastikkirurgi på Plastikkirurgisk afdeling Z, Aarhus Universitetshospital. Tilbuddet skal omfatte instal-lation af operationsmikroskopet samt undervisning af kirurger såvel som plejepersonale. Der ønskes desuden priser på steril afdækning samt på servicekontrakter på baggrund af vedlagte bilag.

Udbud (annoncering) Region Midtjylland ønsker tilbud på ét operationsmikroskop til plastikki-rurgi på Plastikkirurgisk afdeling Z, Aarhus Universitetshospital. Tilbuddet skal omfatte installation af operationsmikroskopet samt undervisning af kirurger såvel som plejepersonale.

Der ønskes desuden priser på steril afdækning samt på servicekontrakter på baggrund af vedlagte bilag.


Krav til udstyret:

Grundlæggende krav til leverancen (A-krav)

 • Det tilbudte udstyr skal overholde de til enhver tid gældende nationale/internationale standarder for elektronisk udstyr (CEN, ISO, IEC), herunder opfylde krav om CE-mærkning.
 • Det tilbudte udstyr skal leveres med ekstern monitorløsning på trolley/rullefod.
 • Det tilbudte udstyr skal kunne vise mikroskopbileddet i HD-format.
 • Det tilbudte udstyr skal kunne lagre billed- og videomateriale.
 • Det tilbudte udstyr skal være med mobil gulvstand.
 • Det tilbudte udstyr skal kunne anvendes til operation af to kirurger samtidigt.

Krav til optik og lyskilde (B-krav) (Vægter under kriteriet: Funktionalitet)
 • Zoom- og fokusfunktionen bør kunne betjenes fra mikroskophusets håndtag samt være motoriseret.
o Angiv okularernes forstørrelse for kirurg og assisterende kirurg.
o Angiv forstørrelsesintervallet for kirurg og assisterende kirurg.
o Angiv diameteren af synsfeltet ved minimal zoom og fuld zoom.
o Angiv det variable arbejdsinterval.

• Lyskildens intensitet bør kunne justeres.
o Angiv lyskildens type samt dens effekt.
o Angiv driftstiden for lyskilden.
o Angiv om driftstiden for lyskilden kan aflæses i mikroskopets platform.
o Angiv om det tilbudte udstyr indeholder en reservelyskilde

Krav til mobil gulvstand og ergonomi (B-krav) (Vægter under kriteriet: Ergonomi)

 • Beskriv mobil løsning og angiv om/hvordan gulvstanden kan bremses.
 • Angiv længde på svingarm og beskriv denne samt angiv dimensionerne på mikroskophuset.
 • Angiv om gulvstand samt svingarm og mikroskophus kan autobalanceres. Hvis ja, beskriv hvordan.
 • Beskriv løsning og angiv hvordan kirurgerne er placeret i forhold til hinanden.
 • Angiv i hvilket omfang mikroskophuset kan tiltes.
 • Angiv om/hvordan okularerne kan justeres i forhold til mikroskophuset (f.eks. udtrækningsmulighed).
 • Angiv om afstandsringe til okularerne kan fikseres.

Krav til ekstern monitor samt dokumentation (B-krav) (Vægtes under kriteriet: Funktionalitet)
• Beskriv løsning på ekstern monitor inkl. dennes trolley. Angiv skærmstørrelse i tommer og dimensionerne på løsning inkl. trolley.
• Angiv opløsning på billed- og videomateriale på i visning på monitorer.
• Angiv opløsning og formater på billed- og videomateriale samt lagringsmedie (ind-bygget harddisk eller USB-tilslutning).


Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Billeddiagnostisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 • Funktionalitet: 30%
 • Ergonomi: 20%
 • Service: 20%
 • Økonomi: 30%

Udbudsmaterialet kan downloades her:

Spørgsmål og svar:

Kontaktoplysninger:
Eventuelle spørgsmål vedr. udbuddet rettes skriftligt til begge nedenstående kontraktpersoner:

Projektleders kontaktoplysninger
Medicoingeniør: Steffen Holmgaard
E-mail: stefho@rm.dk

Og

Projektsekretær Helle Slotsdal
E-mail: Helle.slotsdal@stab.rm.dk

Tilbud afleveres/sendes til:
Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Brendstrupgårdsvej 100
DK-8200 Aarhus N.
Att.: Helle Slotsdal
Mrk.: ”projektnr. 117265"

Tilbudsfrist:
Fredag den 7. oktober 2011 kl. 14.00


 • Publiceret: 16.09.2011
 • Revideret: 04.10.2011