Til Regionshospitalet Randers, Billeddiagnostisk Afdeling skal der anskaffes et nyt transpor-tabelt røntgenapparat med enten trådløs DR-detektor eller DR-detektor med kabel. Apparatet skal primært anvendes på intensiv afdeling. Da det er udbud efter Tilbudsloven, er det et mindstekrav, at de tilbud der afgives er under EU-tærskelværdien der pt. er kr. 1.438.448.

Til Regionshospitalet Randers, Billeddiagnostisk Afdeling skal der anskaffes et nyt transpor-tabelt røntgenapparat med enten trådløs DR-detektor eller DR-detektor med kabel.
Apparatet skal primært anvendes på intensiv afdeling.

Da det er udbud efter Tilbudsloven, er det et mindstekrav, at de tilbud der afgives er under EU-tærskelværdien der pt. er kr. 1.438.448.

Der ønskes tilbud på transportabelt røntgenapparat bestående af:

 • Løst raster skal være en del af leverancen.
 • Der ønskes option på en lille detektor.
 • Alle optioner ønskes prissat i tilbuddet.
 • Tilbuddet skal inkludere anmeldelsesgebyr til SIS.
 • Tilbuddet skal inkludere undervisning for brugere og medicoteknikere.

Krav til udstyret
Vægter under funktionalitet:

 • Apparatet skal være let at køre/manøvrere med, da der skal køres over lange afstande.
 • Detektorpladerne skal være lette at håndtere for personalet, både ergonomisk og med hensyn til detektorpladernes vægt.
 • Brugerfladen skal være enkel og funktionel, men skal alligevel indeholde de samme muligheder, som er i et stationært røntgenapparatur.
 • PACS/RIS kompatibelt, nyeste DICOM version
 • Minimum DICOM store og DICOM worklist

Vægter under kvalitet:

 • Detektorpladerne skal have optimal opløsning, da de bl.a. skal bruges til røntgen af thorax på neonatale børn.
 • Skærmen der fremviser billederne på modaliteten skal være af en kvalitet og størrelse, som gør det muligt at vurdere kvaliteten af selv meget små røntgenbilleder, f.eks. billeder af en enkelt finger eller tå.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 • Funktionalitet 40 %
 • Kvalitet 30 %
 • Økonomi 30 %

Udbudsmaterialet kan downloades her:

Der gøres opmærksom på, at der indkøbes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Der skal afleveres underskrevet tro og loveerklæring sammen med tilbuddet.


Kontaktoplysninger:

Henvendelse vedr. udbuddet skal rettes skriftligt til begge nedenstående kontakt-personer:

Medicoingeniør Gitte Buch Starup,
e-mail: gitte.starup@stab.rm.dk  

og

Projektsekretær Helle Slotsdal
Mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk


Tilbuddet fremsendes i to papir eksemplarer samt et elektronisk eksemplar til:

Region Midtjylland,
Indkøb & Medicoteknik
Brendstrupgårdsvej 100
DK-8200 Aarhus N.
Mrk: projektnr. 11408/2011


Tilbudfrist:
Fredag den 16. september 2011 kl. 14.00