Region Midtjylland udbyder behandlinger indenfor fedmekirurgi.

I Region Midtjylland er der af kapacitetsmæssige årsager i øjeblikket ventetid på fedmekirurgi. Region Midtjylland ønsker derfor at indgå samarbejdsaftale med et eller højst 2 privatsygehuse, der kan udføre undersøgelse og behandling indenfor området.

Gennem konkurrenceudsættelse af sundhedsydelser ønsker regionen at sikre, at regionens opgaver varetages ud fra konceptet ”bedst og billigst”. Regionen forudsætter gennem nærværende udbud, at de udbudte ydelser vil blive tilbudt til priser, der ligger min. 12 % under de priser, der indgår i aftalen mellem Danske Regioner og Brancheforeningen af Privathospitaler og Klinikker.

Spørgsmål og svar pr. 6. april 2011:

Spørgsmål og svar pr. 8. april 2011:

 


  • Publiceret: 22.03.2011.
  • Revideret: 08.04.2011.