Region Midtjylland iværksætter hermed et nyt udbud gennemført med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse i medfør af Udbudsdirektivet art. 30, stk. 1, litra a.

Region Midtjylland iværksætter hermed et nyt udbud gennemført med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse i medfør af Udbudsdirektivet art. 30, stk. 1, litra a.

Udbuddet omhandler levering af klimaskabe til de i region Midtjylland praktiserende læger med option på serviceaftale.

EU-udbud nr. 2011/S 240-389241:

Klimaskabe skal anvendes til opbevaring af blodprøver og skal kunne holde en stabil temperatur på 21 grader med en afvigelse på +/- 1 grad. Antallet af klimaskabe er endnu ikke fastlagt, men det anslås, at kontrakten omfatter et omfang på mellem 300-450 stk.

Der ønskes at indgå kontrakt med én leverandør, som skal kunne levere de aftale klimaskabe snarest og senest den 27. april 2012.

Ansøgere der ønsker at deltage skal oplyse og vedlægge dokumentation for det i udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2 anførte.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen for ansøgninger om deltagelse er den 11. januar 2012, kl. 12.00.

Supplement pr. 27. december 2011:


  • Publiceret: 16.12.2011.
  • Revideret: 27.12.2011.