Regionshospitalet Viborg og Hosistalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning, Klinisk Mikrobilogiske Afdelinger ønsker at anskaffe et massespektrometer med til-hørende soft-ware, database og support/back-up, med henblik på identifikation af mikroorganismer (Ma-trix Assisted Laser Desportion/Ionization-Time Of Flight). Udstyret skal for både Regionshospitalet Viborg og Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning anvendes til identifikation af sygdomsfremkaldende mikroor-ganismer til diagnostik af infektionssygdomme. Der er ønske om, at den diagnostiske me-tode til identifikation af mikroorganismer bliver væsentlig hurtigere og mere omkostnings-effektiv end de klassiske forgæringsundersøgelser. Der sigtes endvidere efter at afkorte svar tiden og dermed den tid patienterne gives bredspektrede antibiotika.

Regionshospitalet Viborg og Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning, Klinisk Mikrobiologisk Afdelinger ønsker at anskaffe et massespektrometer med til-hørende soft-ware, database og support/back-up, med henblik på identifikation af mikroorganismer (Ma-trix Assisted Laser Desportion/Ionization-Time Of Flight).

Udstyret skal for både Regionshospitalet Viborg og Hospitalsenheden Vest,
Regionshospitalet Herning anvendes til identifikation af sygdomsfremkaldende mikroor-ganismer til diagnostik af infektionssygdomme. Der er ønske om, at den diagnostiske me-tode til identifikation af mikroorganismer bliver væsentlig hurtigere og mere omkostnings-effektiv end de klassiske forgæringsundersøgelser. Der sigtes endvidere efter at afkorte svar tiden og dermed den tid patienterne gives bredspektrede antibiotika.

For yderligere oplysninger se venligst udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet kan downloades her og består af:

Rettelsesblad
Rettelsesblad 1 af 18.07.2011

Spørgsmål og svar 1 samt Bilag A

Tilbudsfrist:
Mandag den 15. august 2011 kl. 14.00  • Publiceret: 8.06.2011
  • Revideret: 02.08.2011