Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation), DNU Fase 0-projekter - Delprojekt 20, om- og tilbygning af Billeddiagnostisk Afd., Århus Universitetshospital Skejby.

Begrænset udbud
Byggearbejdet består af om- og tilbygning af Billeddiagnostisk Afd., Århus Universitetshospital Skejby.

Byggearbejdet består af dels en tilbygning på ca. 900 m2 fordelt over to plan, kælder og stueplan samt ombygning og renovering af eksisterende bygning på ca. 1 700 m2 ligeledes fordelt over to plan.

For yderligere oplysninger se udbudsbekendtgørelsen.

EU- udbuds nr. 2011/S 36-058666.

Ordregivende myndighed:
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Att: Thomas Hanberg Sørensen
8800 Viborg
Telefon +45 89495031
E-mail: thomas.hanberg@skejby.rm.dk  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Rådgivergruppen DNU
Hedeager 3
Att: Christine Pedersen
8200 Århus N
Telefon +45 70275858
E-mail: cp@rg-dnu.dk  

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) kan fås ved henvendelse til:
Rådgivergruppen DNU
Hedeager 3
Att: Christine Pedersen
8200 Århus N 
Telefon +45 70275858
E-mail: cp@rg-dnu.dk  

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Rådgivergruppen DNU
Hedeager 3
Att: Christine Pedersen
8200 Århus N
Telefon +45 70275858
E-mail: cp@rg-dnu.dk  

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
28. marts 2011 kl. 14.00.

Yderligere oplysninger
Potentielle ansøgere opfordres til at rekvirere informationsmateriale vedr. prækvalifikationen.

Materialet vil blive tilsendt elektronisk ved henvendelse til Rådgivergruppen DNU, Christine Pedersen på telefon +45 70275858 eller e-mail cp@rg-dnu.dk.


  • Publiceret: 24.02.2011.
  • Revideret: