Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation) totalentreprise angående etablering af en ny fællesakutmodtagelsesenhed, fase 1- v/Regionshospitalet Randers/Grenaa. Entreprisen er den første udbygning af i alt 4 faser.

Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation) totalentreprise angående etablering af en ny fællesakutmodtagelsesenhed, fase 1- v/Regionshospitalet Randers/Grenaa. Entreprisen er den første udbygning af i alt 4 faser.

Fase 1 består af nybyggeri på i alt ca. 5.500 m².

EU-udbuds nr. 2011 /S 21-033754.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Bascon A/S
Åboulevarden 21 Postboks 510
Att: Jørn Kaltoft Nielsen
8100 Århus C 
E-mail: jkn@bascon.dk  
Fax +45 87314401
Internet: www.bascon.dk  

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende
den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) kan fås ved
henvendelse til:
Bascon A/S
Åboulevarden 21 Postboks 510
Att: Jørn Kaltoft Nielsen
8100 Århus C
E-mail: jkn@bascon.dk  
Fax +45 87314401
Internet: www.bascon.dk 
 
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Bascon A/S
Åboulevarden 21, Postboks 510
Att: Jørn Kaltoft Nielsen
8100 Århus C.
E-mail: jkn@bascon.dk  
Fax +45 87314401
Internet: www.bascon.dk 

Ved anmodning om deltagelse anmodes ansøgeren om at udfylde "Blanket for prækvalifikation". Blanketten kan downloades på www.bascon.dk/udbud

Frist for modtagelse af ansøgninger om prækvalifikation:
7. marts 2011 kl. 12.00.


  • Publiceret: 14.02.2011.
  • Revideret: