Region Midtjylland udbyder totalentreprise angående projektering og opførelse af nyt parkeringshus ved Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive, Heibergs Allé 4, Viborg. Frist: 08.07.2011 kl. 16.00.

Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation) totalentreprise angående projektering og opførelse af nyt parkeringshus med plads til omkring 450-500 biler og være konstrueret med mulighed for senere udvidelse med op til 1.000 pladser.

EU-udbuds nummer 2011/S 104-170311.

Udbudsbekendtgørelse (Pdf, 126 kb)

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Moe & Brødsgaard A/S
Tørringvej 7
2610 Rødovre
Att.: Jan Sørensen
E-mail: jso@moe.dk  
Tlf. +45 4457 6000
Fax. +45 4457 6060

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) kan fås ved henvendelse til:
Moe & Brødsgaard A/S
Tørringvej 7
2610 Rødovre
Att.: Jan Sørensen
E-mail: jso@moe.dk
Tlf. +45 4457 6000
Fax. +45 4457 6060

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Moe & Brødsgaard A/S
Tørringvej 7
2610 Rødovre
Att.: Jan Sørensen
E-mail: jso@moe.dk
Tlf. +45 4457 6000
Fax. +45 4457 6060

Frist for modtagelse af ansøgning om prækvlifikation:
Fredag den 8. juli 2011 kl. 16.00.


  • Publiceret: 09.06.2011.
  • Revideret: