Region Midtjylland udbyder rådgiverydelser i forbindelse med Region Midtjyllands forureningsundersøgelser.

Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser
Region Midtjylland udbyder rådgiverydelser i forbindelse med Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

EU-udbuds nr.

Når udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort i EU-tidende, vil det samlede udbudsmateriale være tilgængeligt på www.jordmidt.dk


  • Publiceret: 15.02.2011.
  • Revideret: