Region Midtjylland ønsker på vegne af Interreg IVA projektet VER-DI at indhente tilbud på udviklingen af en smartphone applikation.

Beskrivelse af opgaven
Region Midtjylland ønsker på vegne af Interreg IVA projektet VER-DI at indhente tilbud på udviklingen af en smartphone applikation. Formålet med applikation er at formidle fire naturområder i Danmark, Norge og Sverige og deres oplevelsesmuligheder bedst muligt. Applikationen skal laves i fire versioneringer, der baseres på den samme opbygning og identitet, men på hvert sit sprog og med hvert sit indhold.
 
Der skal laves to udgaver af hver af disse: Én udgave til iOS og én udgave til Android. Hver version skal tilpasses platformen, således at den fremstår som native app til begge.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmateriale (Pdf, 50 kb) og kravspecifikation (Pdf, 477 kb).

Kriterier for tildeling af opgaven:
Tilbuddet vurderes og vægtes ud fra følgende kriterier:

  • Løsningsforslag 40 %
  • Kompetencer og kvalifikationer 30 %
  • Pris 30 %

Region Midtjyllands standardbetingelser (Pdf, 1.554 kb) vil være gældende for kontrakten.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love (Word, 69 kb) om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Udformning af tilbud
Tilbuddet skal minimum indeholde:

  • Forslag til opgaveløsning jævnfør opgavebeskrivelse og kravspecifikation
  • Oplysninger om virksomhedens kompetencer, kvalifikationer og referencer samt beskrivelser af underleverandører, hvis sådanne bruges til opgaveløsningen
  • Oplysninger om den totale pris med udspecificering på opgavens enkelte hovedelementer som beskrevet i kravspecifikation
  • Tidsplan for opgaveløsning, og 
  • Kontaktperson og kontaktoplysninger vedrørende opgaven.

Adresse for modtagelse af tilbud:
Tilbud på denne opgave skal sendes til mail: op@ru.rm.dk.  

Frist for modtagelse af tilbud:
Tilbud skal være regionen i hænde senest den 16. juni 2011 kl. 12.00.

Spørgsmål:
Yderligere oplysninger vedrørende udbuddet kan indhentes pr. mail senest den 7. juni 2011 kl. 12.00 til Projektleder Thomas Olesen, Regional Udvikling, Region Midtjylland på mail: thomas.olesen@ru.rm.dk.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på www.udbud.rm.dk senest den 9. juni 2011.

Spørgsmål og svar pr. 30. maj 2011:

Spørgsmål og svar pr. 8. juni 2011:

 


  • Publiceret: 19.05.2011.
  • Revideret: 08.06.2011.