Region Midtjylland inviterer interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af konsulentydelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af konsulentydelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har igangsat en proces med henblik på at sikre nedbringelse af ventelisterne og højere grad af målopfyldelse i forhold til de fastsatte aktivitetsmål. Der er i organisationen behov for, at der implementeres robuste og langtidsholdbare løsninger, da efterspørgslen efter børne- og ungdomspsykiatrisk behandling er stigende.

Det er centralt, at det sikres, at der sker en systematisk øgning af produktiviteten på alle afsnit, og at der tages stilling til fælles faglig holdning samt deling af viden. Der er i den forbindelse identificeret en række strategiske initiativer, som der er brug for ekstern konsulentbistand til at sikre implementeringen af.

For en nærmere beskrivelse af opgaven se i øvrigt udbudsbetingelserne, som fremgår af nedenstående filer. 
 
Udbudsmateriale:

Spørgsmål og svar pr. 28. juni 2012:

Oplysninger pr. 3. juli 2012:

Tilbudsblanket i word-format er blevet tilføjet under udbudsmateriale.

Spørgsmål og svar pr. 5. juli 2012:

 • Publiceret: 27.06.2012.
• Revideret: 06.07.2012.