Region Midtjylland udbyder radiologiske ydelser til Hospitalsenheden Horsens.

Formålet med dette udbud om udførelse af radiologiske speciallægeydelser er, at Hospitalsenheden Horsens kan sikre den nødvendige kapacitet og flow i billeddiagnostiske beskrivelser til brug for behandling af patienter.

På baggrund af udbuddet indgås aftaler for en 2-årig periode, dels om levering af 30.000 røntgenbeskrivelser (primært knoglerelaterede beskrivelser) pr. år, dels om levering af 3.000 MR-beskrivelser. For begge aftaler gælder en option på forlængelse af aftalen med op til 2 år med 1 år ad gangen.

Baggrunden for at udbyde aftalerne er, at Hospitalsenheden Horsens ikke har tilstrækkeligt med personale til at beskrive de billeder, der tages på Hospitalsenheden Horsens.

På sigt er det dog meningen, at Hospitalsenheden Horsens selv skal løse opgaven. Såfremt Hospitalsenheden Horsens vælger at forlænge aftalerne, indgås disse derfor som rammeaftaler, dvs. at Hospitalsenheden Horsens har ret, men ikke pligt, til at aftage ydelserne hos den eller de leverandører, der får tildelt opgaven.

Det er muligt at afgive tilbud på den ene eller begge aftaler.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

Hent udbudsmaterialet herunder:

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 12. januar 2012:

  • Udbudsbetingelserne er dags dato udskiftet ovenfor
    Tilbudsfristen er dags dato ændret til 30. januar 2012 kl. 14.00.
  • Nyt udbudsbilag 3 er dags dato indsat ovenfor
  • Nyt kontraktbilag 1a er dags dato indsat ovenfor
  • Nyt kontraktbilag 2 er dags dato indsat ovenfor

Spørgsmål og svar pr. 24. januar 2012:

Spørgsmål og svar pr. 25. januar 2012:

 


  • Publiceret: 03.01.2012.
  • Revideret: 25.01.2012.