Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af et tvangsfikseringssystem til behandlingspsykiatrien.


Udbuddet er ANNULLERET - den 10. april 2012 Behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland skal i løbet af de kommende år udskifte tvangsfikseringssystem. Region Midtjylland definerer det ønskede produkt som et system til tvangsfiksering af patienter. Systemet skal bestå af ét eller flere delprodukter, som dog indgår i samme aftale. En nærmere beskrivelse af det udbudte fremgår af den i udbudsbetingelserne nævnte kravspecifikation.

Opgaven indebærer leverance af et nyt fikseringssystem til alle relevante behandlingspsykiatriske afdelinger i Region Midtjylland i en 4-årig periode. I den nævnte periode forventes alle gamle fikseringssystemer at blive udskiftet, forventelig omkring 130 stk.

Hent udbudsmaterialet her:

Kriterier for tildeling:
Tildeling af kontrakt vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier:

  • Tilbudspris 40%
  • Kvalitet 60%

Kontaktoplysninger:
Alle henvendelser vedrørende udbuddet rettes til:

Daniel Morgan Bahnsen
Tlf.nr. (+45) 88 47 28 03
E-mail: danbah@rm.dk  

Følgende ses gerne anført på samtlige henvendelser vedr. nærværende udbud: ”Udbud af tvangsfikseringssystem, sagsnr. 1-23-4-72-33-11”.

Afgivelse af tilbud:
Tilbuddet fremsendes i 1 underskrevet originaleksemplar i papirform, 15 papireksemplarer mærket "Kopi" indeholdende kopi af det samlede tilbud med bilag samt 1 USB indeholdende det samlede tilbud til:

Region Midtjylland
Serviceafdelingen
Aarhus Universitetshospital, Risskov
DK-8240 Risskov
Att. Daniel Morgan Bahnsen

Tilbudsfrist
12. marts 2012, kl. 14.00.

Spørgsmål og svar pr. 29. februar 2012:

Spørgsmål og svar pr. 6. marts 2012:

 


  • Publiceret: 13.02.2012.
  • Revideret: 10.04.2012.