Region Midtjylland udbyder totalrådgivning vedrørende nyindretning af operationsafdeling (OP) og Akutafdeling samt bygherretilsyn med nyt Dagkirurgisk Center (DKC) udbudt i totalentreprise på Regionshospitalet Horsens (prækvalifikation).


Udbuddet er ANNULLERET - 19.09.2012.
Ordregiver har besluttet at annullere udbuddet på Totalrådgivning vedrørende nyindretning af operationsafdeling (OP) og Akutafdeling samt bygherretilsyn med nyt Dagkirurgisk Center (DKC) udbudt i totalentreprise på Regionshospital Horsens grundet fejlagtig information om mulighederne for samtidig deltagelse i parallelt udbud vedr. Totalentreprise vedrørende nyt Dagkirurgisk Center (DKC) ved Regionshospital Horsens. Konsekvensen af den fejlagtige information er, at ligebehandlingsprincippet har været tilsidesat. Udbuddet vedr. Totalrådgivning vedrørende nyindretning af operationsafdeling (OP) og Akutafdeling samt bygherretilsyn med nyt Dagkirurgisk Center (DKC) udbudt i totalentreprise genudbydes snarest.
Prækvalifikation til begrænset udbud:
Udbuddet omfatter totaltotalrådgivning vedrørende nyindretning af operationsafdeling (OP) og Akutafdeling samt bygherretilsyn med nyt Dagkirurgisk Center (DKC) udbudt i totalentreprise på Regionshospitalet Horsens.

EU-udbud

Omfanget og krav til prækvalifikationsmaterialet fremgår af

Yderligere oplysninger:
P+P arkitekter a/s
Kystvejen 17, 5. sal
Att.: Erik Rønde Andersen
E-mail: era@pplusp.dk
Tlf. +45 86185000

Ansøgning om deltagelse:
Ansøgning om deltagelse kan KUN afleveres digitalt via Byggeweb, www.byggeweb.dk. Byggewebs udbudsnummer: TN065466.

Frist for ansøgning om deltagelse:
24. september 2012 kl. 12.00.


  • Publiceret: 21.08.2012.
  • Revideret 19.09.2012.