EU-udbud 2012/S 83-136273, Rammeaftale på udstyr til endoskopi. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler. De aftaler, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er parallelle rammeaftaler om levering af udstyr til endoskopi, se i øvrig pkt. 5 ”Udbuddets formål og omfang. Hensigten med rammeaftalen er at sikre, at Region Midtjyllnad kan supplere og nyindkøbe ”State of the Art” udstyr til endoskopi, inden for alle de specialer der udføres på Region Midjtyllands hospitaler.


Udbuddet er annulleret -  5. juli 2012EU-udbud 2012/S 83-136273, Rammeaftale på udstyr til endoskopi.

Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler. De aftaler, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er parallelle rammeaftaler om levering af udstyr til endoskopi, se i øvrig pkt. 5 ”Udbuddets formål og omfang.

Hensigten med rammeaftalen er at sikre, at Region Midtjylland kan supplere og nyindkøbe ”State of the Art” udstyr til endoskopi, inden for alle de specialer der udføres på Region Midjtyllands hospitaler, det forventes derfor, at der afgives tilbud på de bedste teknologier til hvert udbudt speciale.

For yderligere oplysninger henvises der til udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet kan downloades her:

Yderligere bilag:
Bilag A var fejlagtigt ikke med i den samled zip-fil, kan downloades her:

Spørgsmål og svar af 8. maj 2012


Spørgsmål og svar af 11. juni 2012:


Grundet den sene upload af spørgsmål/svar samt reviderede udbudsbetingelser forlænges tilbudsfristen til den 20. juni 2012 kl. 14.00

Se den indsendtet "Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uasluttede procedure eller berigtigelse" her

Spørgsmål og svar af 14. juni 2012:


Tilbudsfrist:
Ændret fra mandag den 18. juni 2012 kl. 14.00 til onsdag den 20. juni kl. 14.00

 


  • Publiceret: 2-5-2012
  • Revideret: 05-07-2012