Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af tolkeydelser.

Udbuddet er ANNULLERET - den 04.12.2012Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af tolkeydelser.

Udbuddet gælder for tolkeydelser til hospitaler, institutioner, psykiatrien samt de praktiserende læger og speciallæger. Region Midtjylland skal primært booke tolkninger igennem Regionens BookPlan system eller via tolkeportalen, www.bookentolk.rm.dk.

For at give nye muligheder for tilrettelægning af tolkning i Region Midtjylland er vi-deotolkning i stor implementering på alle sygehuse. Region Midtjylland forventer at 90 % af alle relevante hospitalsafdelinger har fået implementeret muligheden for videotolkning inden udgangen af 2012.

Det forventes, at tilbudsgivere på tolkeydelsen til Region Midtjylland kan imøde-komme udviklingen i større brug af telefontolkning/videotolkning.

Hent udbudsmaterialet herunder:

 Spørgsmål og svar pr. 26. oktober 2012:

Spørgsmål og svar pr. 5. november 2012:

Spørgsmål og svar pr. 7. november 2012:

 


  • Publiceret: 18.10.2012.
  • Revideret: 04.12.2012.