Region Midtjylland udbyder vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning og glatførebekæmpelse ved Hospitalsenheden Vest.


Udbuddet er ANNULLERET
Udbuddet af vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning og glatførebekæmpelse ved Hospitalsenheden Vests fire regionshospitaler er annulleret, idet Region Midtjylland ved gennemgang af de tilbageværende konditionsmæssige tilbud har konstateret, at ingen af dem opfylder regionens budgetmæssige forudsætninger for udførelse af den udbudte ydelse. Et nyt udbud iværksættes snarest.

Bekendtgørelse om annullering af udbudRegion Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning og glatførebekæmpelse på Hospitalsenheden Vests 4 regionshospitaler.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en offentlig kontrakt om tjenesteydelser i henhold til Udbudsdirektivet.

Udbuddet omfatter gartnerarbejde, drift og vedligeholdelse af grønne områder og andre udenomsarealer samt snerydning og glatførebekæmpelse på regionshospitalerne i Herning, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing. For nærmere information omkring udbuddet henvises til nedenstående udbudsmateriale.
 
Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument her - dog undtaget kontraktbilag 6 (Zip, 283 kb) - eller enkeltvis herunder:

EU-udbud 2012/S 45-073882:

Rettelsesblad samt materiale fra udbudspræsentationen i uge 11 2012, offentliggjort 19. marts 2012:

Spørgsmål og svar pr. 30. marts 2012:

 


  • Publiceret: 07.03.2012.
  • Revideret: 24.05.2012.