Region Midtjylland udbyder byggeledelse for det nye hospital i Vest, DNV-Gødstrup (prækvalifikation).

Region Midtjylland udbyder byggeledelse for det nye hospital i Vest, DNV-Gødstrup (prækvalifikation).

EU-udbud 2012 S/ (offentliggøres senere)

Yderligere oplysninger:
Prækvalifikationen gennemføres digitalt via Byggeweb.
 
For yderligere oplysninger henvises til www.byggeweb.dk  - vælg fanen udbud. Tilbudsnummer TN 163225. Ansøgningsmaterialet kan alene indsendes via www.byggeweb.dk – tilbudsnummer TN 163225.

Frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse:
Tirsdag den 12. juni 2012 kl. 12.00.


  • Publiceret: 10.05.2012.
  • Revideret: