Region Midtjylland inviterer til dialogmøde i forbindelse med eventuelt nyt udbud af logistikydelser.

Region Midtjylland annullerede den 15. marts 2012 udbuddet af logistikydelser sagsnr. 1-23-5-1-11, som følge af, at det ikke blev vurderet muligt at indgå endelig kontrakt om den udbudte opgave inden for Region Midtjyllands økonomiske ramme for opgavens løsning.

I fortsættelse heraf ønsker Region Midtjylland forinden et fornyet udbud af opgaven at indgå i en dialog med potentielle logistiksamarbejdspartnere om mulige besparelsestiltag i forhold til Region Midtjyllands oprindelige projekt.

Region Midtjylland forventer at afholde eventuelle dialogmøder som individuelle dialogmøder til og med uge 16, og virksomheder, der er interesseret i at deltage i dialogmøderne. opfordres til at rette henvendelse til Esben Madsen via e-mail: Esben.Madsen@stab.rm.dk  senest den 10. april 2012.

 


  • Publiceret: 22.03.2012.
  • Revideret: