Region Midtjylland inviterer herved interesserede ansøgere til at ansøge om deltagelse i udbud af it-understøttelse af den kliniske logistik til Region Midtjylland. Udbuddet gennemføres som konkurrencepræget dialog.

Region Midtjylland inviterer herved interesserede Ansøgere til at ansøge om deltagelse i udbud af it-undersøttelse af Klinisk Logistik til Region Midtjylland.

Region Midtjylland ønsker en strategisk samarbejdspartner, som i samarbejde med regionen vil udvikle og levere en dynamisk it-understøttelse af regionens kliniske logistik.

Den strategiske samarbejdspartner skal allerede ved samarbejdets begyndelse kunne forsyne regionen med et passende, funktionsdygtigt udgangspunkt, som kan danne grundlag og udgangspunkt for den videre udvikling.

Klinisk logistik kan i denne sammenhæng indkredses som det informationsflow, der understøtter rammerne for at gennemføre et fagligt og patientoplevet veltilrettelagt behandlingsforløb, der repræsenterer en hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Centralt i dette informationsflow står de klinisk relevante data således som de bl.a. registreres og behandles i regionens elektroniske patientjournal.

Udbuddet gennemføres via udbudsformen konkurrencepræget dialog vedrørende en offentlig kontrakt om tjenesteydelser samt varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.

EU-udbud nr. 2012/S 48-079089:

Hent udbudsmaterialet herunder:

Udbudspræsentation, rettelser samt spørgsmål og svar pr. 15. marts 2012, offentliggjort den 19. marts 2012:

Supplerende oplysninger pr. 23. marts 2012:

Spørgsmål og svar pr. 29. marts 2012:


  • Publiceret: 07.03.2012.
  • Revideret: 29.03.2012.