Region Midtjylland udbyder vedligeholdelse af farvandsafmærkning for fritidssejlere i Limfjorden.

Farvandsafmærkning Limfjorden
Fjordudvalget for farvandsafmærkning for fritidssejlere i Limfjorden udbyder
vedligeholdelse af disse i offentligt udbud.

Udbudsmaterialet
Udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til:
Netværk Limfjorden,
Fjordudvalget
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf. nr. 51517274
E-mail: sh.brandstrup@ru.rm.dk  

Tilbudsfrist
Tilbudsfristen løber til 19.12.2012 kl. 12.00.


  • Publiceret: 07.12.2012.
  • Revideret: