Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af et tvangsfikseringssystem til behandlingspsykiatrien.

Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af et tvangsfikseringssystem til behandlingspsykiatrien.

Udbuddet gennemføres som et offentligt annonceringsudbud i henhold til Tilbudslovens regler om annoncering, jf. §§ 15a-d. Vareydelsen udbydes som en 4-årig rammeaftale, og regionen agter at indgå rammeaftale med én leverandør.

Behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland skal i løbet af de kommende år udskifte fikseringssystem. Region Midtjylland definerer det ønskede produkt som et system til tvangsfiksering af patienter. Systemet skal bestå af ét eller flere delprodukter, som dog indgår i samme aftale.

Opgaven indebærer leverance af et nyt fikseringssystem til alle relevante behandlingspsykiatriske afdelinger i Region Midtjylland i en 4-årig periode. I den nævnte periode forventes alle gamle fikseringssystemer at blive udskiftet. Det drejer sig om ca. 130 stk. fikseringssystemer.

Hent udbudsmaterialet her:

Spørgsmål og svar pr. 20. august 2012:

 


  • Publiceret: 01.08.2012.
  • Revideret: 20.08.2012.