Til Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning ønskes et mobilt DR system. Udstyret skal primært anvendes til akutte thorax, abdominale og knogleundersøgelser samt til pædiatriske og neonatale rønt-genundersøgelser.

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N.
Att.: Helle Slotsdal
Til Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning ønskes et mobilt DR system. Udstyret skal primært anvendes til akutte thorax, abdominale og knogleundersøgelser samt til pædiatriske og neonatale røntgenundersøgelser.

Tilbuddet skal indeholde følgende:
• et mobilt DR system med 1 DR detektor (35x43)
• relevant raster til detektor
• opkobling til RIS og PACS (hhv. Carestream og Agfa Impax 6.4.x)
• anmeldelse til SIS
• applikationsundervisning for personale og medico teknikere
• der ønskes option på en lille detektor

Krav til udstyret
Vægter under funktionalitet
• Det er et krav at systemet ikke vejer over 520 kg, da elevator adgang skal benyttes
• Der lægges vægt på et intuitivt workflow
• Systemet skal have en intuitiv GUI designet til touch brug
• Der lægges vægt på ergonomien i systemet
• Systemet skal kunne anvende trådløst netværk til overførsel af data fra RIS og PACS
• Systemet bør have indbygget DAP meter
• Systemet skal automatisk kunne vælge protokol ud fra bookingdata
• Systemet skal kunne foretage thorax, abdomen samt de mest almindeli-ge knogle optagelser
• Systemet bør kunne overføre dosis og generator informationer via Dicom til PACS
• Systemet skal som minimum have følgende Dicom interfaces:
o Dicom Store for CR og/eller DX sop klasse (som SCU)
o Dicom Worklist (som SCU)
• Der bør være mulighed for eksport af undersøgelser til CD/DVD

Vægter under kvalitet
• System skal have en høj spatial opløsning grundet neonatale undersø-gelser
• Systemet skal kunne rengøres med gængse rengøringsmidler
• Der lægges vægt på billedkvalitet og -konsistent ved overførsel af bille-der til PACS
• Der lægges vægt på kvaliteten af systemets monitor

Tilbuddet skal vedlægges:
Tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige, samt beskyttelse på arbejdspladsen.
• Relevant Dicom conformance statment skal vedlægges


Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelag-tige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

• Funktionalitet 40 %
• Kvalitet 30 %
• Økonomi 30 %

Der indkøbes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Sprogkrav:
Tilbud skal affattes på dansk.

Kontaktoplysninger:
Medicoteknisk rådgiver Jens Druså
E-mail: Jens.drusaa@stab.rm.dk

Og

Projektsekretær Helle Slotsdal
E-mail: Helle.slotsdal@stab.rm.dk

Adresse for modtagelse af tilbud eller ansøgninger om prækvalifikation
Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N.
Att.: Helle Slotsdal

SPØRGSMÅL OG SVAR 1 AF 13/6-12

Tilbudsfrist
Den 22. juni 2012 kl. 14.00


Der bedes afleveret et originalt papireksemplar samt en kopi. I elektronisk format bedes der afleveret 4 stk. USB/CD-ROM.


  • Publiceret: 24.05.2012
  • Revideret: 13.06.2012