Region Midtjylland udbyder indkøb af elektronisk medicinskab til opbevaring og dispensering af lægemidler til Aarhus Universitetshospital, Hospitalsapoteket.

Aarhus Universitetshospital, Hospitalsapoteket, ønsker at anskaffe elektronisk medicinskab til opbevaring og dispensering af lægemidler.

Leveringsomfang:
1 stk. elektronisk medicinskab, med tilhørende hardware og software.

Betingelser:
Tilbuddet skal som minimum indeholde følgende:

 1. Beskrivelse af det tilbudte, med priser.
 2. Besvarelse af Bilag 1 kravspecifikationen (svarskema) se vedhæftet bilag 1.
 3. Tekniske specifikationer, brochure og anden dokumentation (CE-certifikat, miljøskrotordning m.v.).
 4. Accept af betingelserne opstillet i Bilag 2 Region Midtjyllands IT miljø.
 5. Beskrivelse af serviceorganisationen med uddannelse/kompetence af rådgiver og tekniker, samt hvor stort et geografisk område teknikerne dækker og hvor de er placeret (DK og evt. Jylland).
 6. Udfyld bilag 3, Oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet.
 7. Underskriv bilag 5, Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 45.
 8. Underskriv bilag 6, Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 27.

Serviceoption: 
    9.   Fulddækkende servicekontrakt (udkast skal vedlægges/prissættes).

Betingelse for afleveringsforretning:
I forbindelse med at Tilbudsgiver overdrager udstyret til Køber, starter købers valideringsperioden, som forventes at tage ca. 1 år. Herefter sættes udstyret i klinisk drift, og dermed kan der indkaldes til en afleveringsforretning imellem Tilbudsgiver og Hospitalsapoteket. Der vil ske rate betaling en 1/3 ved ordreafgivelse, 1/3 ved leverance og 1/3 ved afsluttet validering.

Øvrige ydelser i forbindelse med leverancen:

 • Fuld dokumentation af leverancen (Installationsrapport, dansk brugsvejledning, service/ teknisk manual, software manual).
 • 1 års garanti og afhjælpningsperiode svarende til fuld service, inkl. reservedele.
 • Opdatering og opgradering af software i forholdt til State of the art.

Klinisk idriftsættelse ønskes snarest muligt.

Alternativt tilbud accepteres ikke.

Tildelingskriterier:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Hospitalsapoteket Aarhus, det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 • Klinisk og teknisk funktionalitet samt tilpasning 50 %
 • Økonomi 35 %
 • Uddannelse, service og teknisk support 15 %

Klinisk og teknisk funktionalitet samt tilpasning:
Vurderes på baggrund af besvarelserne i bilag 1 kravspecifikationen vedrører Kliniske og tekniske funktionaliteter i skabet, samt brugervenligheden af de forskellige funktioner.
 
Ligeledes ligges der vægt på leverandørens vilje og evner til tilpasning og udvikling af den leverede løsning.

Økonomi:
Vurderes på baggrund af tilbudsprisen.

Uddannelse, service og teknisk support:
Vurderes på baggrund af besvarelserne i bilag 1 kravspecifikationen vedrører uddannelse, service og teknisk support.

Spørgsmål:
Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille, opklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav eller betingelser.

Såfremt tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i annonceringsmaterialet, opfordres tilbudsgiver særligt til at gøre ordregiver opmærksom herpå, og ordregiver vil i så fald overveje at ændre det pågældende forhold, såfremt det er muligt inden for de udbudsretlige rammer.

Ordregiver ser gerne, at spørgsmål opstilles på listeform med angivelse af det sted i annonceringsmaterialet, som spørgsmålet vedrører.

Spørgsmål sendes til ordregiver på mail helljesp@rm.dk  
Spørgsmål der er ordregiver i hænde senest den 16.04.2012 kl. 12.00 vil blive besvaret.

Alle spørgsmål vil sammen med svarene på disse, vil blive offentliggjort den 19.04.2012 i anonymiseret form på www.udbud.rm.dk. Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af annonceringsmaterialet.

Tilbudsgiver opfordres således til at holde sig orienteret om nærværende annoncering på www.udbud.rm.dk.

Udbudsmateriale:

Kontaktoplysninger:
Al henvendelse vedr. udbuddet (annonceringen) skal rettes skriftligt pr. mail til begge nedenstående kontaktpersoner:

Udbudsansvarlig indkøber Louise Skov
E-mail: Louise.Skov@stab.rm.dk  
Farmaceut Helle Jespersen
E-mail: helljesp@rm.dk   

Tilbud fremsendes i 2 eksemplarer (originalen og kopi) samt 4 stk. USB til:
Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N.
Att.: Louise Skov 
Udbud (annoncering) af Elektronisk Medicinskab sagsnr. 1-23-4-101-3-12.

Tilbudsfrist: 
Mandag den 7. maj 2012 kl. 14.00.

DER MODTAGES KUN TILBUD UDFÆRDIGET PÅ DANSK, men bilag på engelsk godtages.

Rettelser pr. 29. marts 2012:
Tilbudsfristen er pr. dags dato ændret til 7. maj 2012 kl. 14.00.
Fristen for spørgsmål og svar er ændret til 16. april 2012. Besvarelse heraf er ændret til 19. april 2012.

Spørgsmål og svar pr. 12. april 2012:

Spørgsmål og svar pr. 19. april 2012:

Rettelse pr. 2. maj 2012:

 • Svar på spørgsmål 3: Vedståelsesfristen er nedsat til 6 måneder.

 


 • Publiceret: 22.03.2012.
 • Revideret: 02.05.2012.