Aarhus Universitetshospital, Dermato-Venerologisk Afdeling S, ønsker en laser til behandling af karfo-randringer på huden. Der ønskes en kombinationslaser indeholdende en farvestoflaser samt en laser-type til behandling af dybere-liggende kar.

Aarhus Universitetshospital, Dermato-Venerologisk Afdeling S, ønsker en laser til behandling af karforandringer på huden. Der ønskes en kombinationslaser indeholdende en farvestoflaser samt en laser-type til behandling af dybere-liggende kar.

Udbuddet består af følgende udbudsmateriale:

Spørgsmål og svar pr. 29. juni 2012:

Kriterier for tildeling af opgaven:
Økonomisk mest fordelagtige tilbud:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Økonomi 30 %
  • Funktionalitet 40 %
  • Brugervenlighed og ergonomi 20 %
  • Service 10 %

Tilbuddet skal vedlægges:

  • Udfyldt tro og loveerklæring

  • Udfyldt kravspecifikation
  • Der skal afleveres 2 tilbud i papirversion samt 3 stk. USB/CD-ROM

Sprogkrav:
Tilbud skal affattes på dansk.

Kontaktoplysninger:
Medicoteknisk rådgiver Gitte Skov-Madsen
E-mail:gitte.skov-madsen@stab.rm.dk 
Og
Projektsekretær Helle Slotsdal
E-mail: Helle.slotsdal@stab.rm.dk

Eventuelle henvendelser bedes rettet til begge ovenstående kontaktpersoner.

Adresse for modtagelse af tilbud:
Region Midtjylland
Indkøbt & Medicoteknik
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N.
MRK: 12789/Laser
Att.: Helle Slotsdal

Tilbudsfirst:

Tirsdag den 3. juli 2012 kl. 14.00

 


  • Publiceret: 12.06.2012
  • Revideret: 29.06.2012