Der ønskers tilbud på ét lofthængt operationsmikroskop til øjenkirurgi på Øjenafdelingen på Regionshospitalet Holstebro. Det tilbudte udstyr skal være optimeret til katarakt-kirurgi i forhold til lys og optikforhold. Tilbuddet skal omfatte nedtagning af eksisterende operationsmikroskop og OP-lampe, der er lofthængt og deler ankerpunkt. Tilbuddet skal desuden omfatte installation af operationsmikroskopet samt oplæring af kirurger såvel som plejepersonale. Derudover skal tilbudsgiver give tilbud på genopsætning af eksisterende OP-lampe. Løsningen kan indbefatte delt ankerpunkt som nuværende løsning, men det er ikke et absolut krav. Der ønskes også tilbud på en oftalmisk stol, der er hensigtsmæssig i brugen af operationsmikroskopet.

Der ønskers tilbud på ét lofthængt operationsmikroskop til øjenkirurgi på Øjenafdelingen på Regionshospitalet Holstebro. Det tilbudte udstyr skal være optimeret til katarakt-kirurgi i forhold til lys og optikforhold.

Tilbuddet skal omfatte nedtagning af eksisterende operationsmikroskop og OP-lampe, der er lofthængt og deler ankerpunkt. Tilbuddet skal desuden omfatte installation af operationsmikroskopet samt oplæring af kirurger såvel som plejepersonale.

Derudover skal tilbudsgiver give tilbud på genopsætning af eksisterende OP-lampe. Løsningen kan indbefatte delt ankerpunkt som nuværende løsning, men det er ikke et absolut krav.
Der ønskes også tilbud på en oftalmisk stol, der er hensigtsmæssig i brugen af operationsmikroskopet.

Grundlæggende krav (vægter under tildelingskriteriet Funktionalitet)
 · Det tilbudte udstyr skal overholde de til enhver tid gældende nationale/internationale standarder for elektronisk udstyr (CEN, ISO, IEC), herunder opfylde krav om CE-mærkning. (A-krav)

· Det tilbudte udstyr skal være med kamera med zoom- og fokus-funktion. (A-krav)

· Det forventes, at det tilbudte udstyr kan vise mikroskopbilledet i HD-format. (B-krav)
o    Angiv opløsning på billed- og videomateriale.

·  Det forventes, at det tilbudte udstyr kan lagre billed- og videomateriale. (B-krav)
o    Angiv opløsning og formater på billed- og videomateriale samt lagringsmedie (indbygget harddisk eller USB-tilslutning).

o    Det er ønskeligt, hvis det er muligt at automatisere optagelse af videomateriale ved start af en operation.

 

Ergonomiske krav (vægter under tildelingskriteriet Ergonomi)
 ·  Det tilbudte udstyr skal være lofthængt. (A-krav)

 ·  Det tilbudte udstyr skal kunne anvendes til operation af to kirurger samtidigt. (A-krav)
B-Krav:

o    Det forventes, at assistenten har samme lys- og optikforhold som operatør.

o    Det forventes, at fleksible indstillingsmuligheder for både operatør og assistent i forhold optimal ergonomi ved anvendelse af mikroskopet.

 · Det tilbudte udstyr skal være med X/Y-kobling.  (A-krav)
o    Der forventes en simpel betjening af denne funktion. (B-krav)

 · Det forventes, at zoom- og fokus-funktionen kan betjenes med fødderne via trådløs pedal. (B-krav)

 Optiske krav (vægterunder tildelingskriteriet Funktionalitet)
·  Det tilbudte udstyr skal være optimeret til katarakt-kirurgi i forhold til lys og optikforhold. (A-krav)
o Angiv diameteren af synsfeltet ved minimal zoom og fuld zoom i millimeter. Jo større, des bedre. (B-krav)

o Angiv det variable arbejdsinterval. Jo større des bedre. (B-krav)

 Lyskilde (vægter under tildelingskriteriet Funktionalitet)
·  Lyskildens intensitet skal kunne justeres. (A-krav)
B-krav:
o    Angiv driftstiden for lyskilden. Jo længere, des bedre.

o    Det forventes, at driftstiden for lyskilden kan aflæses i mikroskopets platform.

o Det forventes, at det tilbudte udstyr indeholder en reservelyskilde. Beskriv denne.

Den 15/5 under upload af dette udbud, kom kravene til service fejlagtigt ikke med. Følgende krav gælder for service, og bedes vesvares sammen med det øvrige tilbud:

Service (vægter under tildelingskriteriet Service)

·  Beskriv muligheden for egenservice af uddannede medico-teknikere.

·  Beskriv hvilken telefonisk støttefunktion, der står til rådighed for ordregiver.

1) På hvilket sprog ydes en eventuel telefonisk støttefunktion. Dansk foretrækkes.

2) I hvilket tidsrum er den telefoniske støttefunktion til rådighed. Tidsrummet kl. 8-16 foretrækkes.

· Beskriv størrelsen og omfanget af tilbudsgivers serviceorganisation. Det forventes, at service udgår fra Danmark.

· Oplys fra hvilket tidspunkt service faktureres (tidspunktet ønskes plyst både med og uden tegnelser af servicekontrakt hos tilbudsgiver).

· Foretager tilbudsgiver en central registrering af fejl på udstyret, skal omfanget af denne registrering og hvorvidt oplysningerne er tilgængelige for ordregiver beskrives.

Angiv minimum/maximum responstid fra bestilling af service, til tilbudsgivers servicetekniker er ved udstyret (responstiden ønskes oplyst både med og uden tegnelse af servicekontrakt hos tilbusgiver).
Jo hurtigere respons, des bedre.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Tildeling af opgaven sker ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud:

• Funktionalitet 45 %
• Ergonomi  15 %
• Service 10 %
• Økonomi 30 %

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Følgende dokumenter skal afleveres sammen med tilbuddet, dokumenterne kan downloades herunder:

Sprogkrav:
Tilbudde skal affattes på dansk

Kontaktoplysninger:
Henvendelser vedr. udbuddet (annonceringen) bedes rette ved mail til begge nedenstående kontaktpersoner:

Medicoteknisk rådgiver Steffen Holmgaard 
mail: steffen.holmgaard@stab.rm.dk

og

Projektsekretærk Helle Slotsdal
mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Adresse for modtagelse af tilbud:
Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Brendstrupgårdsvej 100
DK-8200 Aarhus N.
Att.: Helle Slotsdal

Tilbudsfrist:
Onsdag den 6. juni 2012 kl. 14.00


  • Publiceret: 15.05.2012
  • Revideret: 20.05.2012