Region Midtjylland ønsker tilbud på ét lofthængt operationsmikroskop til kataraktkirurgi på Øjenafdelingen på Regionshospitalet Holstebro. Tilbuddet skal inkludere nedtagning af eksisterende operationsmikroskop og OP-lampe, der er lofthængt og deler ankerpunkt. Inkluderet i tilbuddet skal også være genopsætning af den eksisterende OP-lampe i nyt ankerpunkt. Placering af nyt ankerpunkt bestemmes ved installation. Ved nedtagning og genopsætning forstås at Tilbudsgiver skal levere den totale løsning med det tilbehør og udstyr, som kræves for et funktionelt lofthængt operationsmikroskop med tilhørende OP-lampe (denne genbruges dog). Tilbuddet skal også inkludere installation af operationsmikroskopet samt oplæring af kirurger såvel som plejepersonale.

Region Midtjylland ønsker tilbud på ét lofthængt operationsmikroskop til kataraktkirurgi på Øjenafdelingen på Regionshospitalet Holstebro.

Tilbuddet skal inkludere nedtagning af eksisterende operationsmikroskop og OP-lampe, der er lofthængt og deler ankerpunkt. Inkluderet i tilbuddet skal også være genopsætning af den eksisterende OP-lampe i nyt ankerpunkt. Placering af nyt ankerpunkt bestemmes ved installation.

Ved nedtagning og genopsætning forstås at Tilbudsgiver skal levere den totale løsning med det tilbehør og udstyr, som kræves for et funktionelt lofthængt operationsmikroskop med tilhørende OP-lampe (denne genbruges dog).

Tilbuddet skal også inkludere installation af operationsmikroskopet samt oplæring af kirurger såvel som plejepersonale.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Tildeling af opgaven sker ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud:

• Økonomi 50 %
• Ergonomi 20 %
• Funktionalitet 20 %
• Service 10 %


Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands Standardbetingelser

Følgende dokumenter skal afleveres sammen med tilbuddet, dokumenterne kan downloades herunder:

Underskrevet Tro og loveerklæring
Generelle oplysninger om Tilbudsgiver
Udfyldt kravspecifikation
Tilbudskonfiguration


Spørgsmål og svar af 6/8:

Spørgsmål og svar af 9/8:

Spørgsmål og svar af 17/8:


Sprogkrav:
Tilbudde skal affattes på dansk

Kontaktoplysninger:
Henvendelser vedr. udbuddet (annonceringen) bedes rette ved mail til begge nedenstående kontaktpersoner:

Medicoteknisk rådgiver Steffen Holmgaard
mail: steffen.holmgaard@stab.rm.dk

og

Projektsekretærk Helle Slotsdal
mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Adresse for modtagelse af tilbud:
Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Brendstrupgårdsvej 100
DK-8200 Aarhus N.
Att.: Helle Slotsdal

Der bør afleveres to skriftlige eksemplarer af tilbuddet, samt 3 stk. i elektronisk form (CD-ROM eller USB).

Tilbudsfrist:
Tirsdag den 21. august 2012 kl. 14.00


  • Publiceret: 30.07.2012
  • Revideret: 17.08.2012