Region Midtjylland udbyder nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland.

Beskrivelse af opgaven:
Opgaven består i et nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland. Herefter kaldet ’Systemet’ eller ’Det hørespecifikke system’.

Audiologi-området er en fællesbetegnelse for:

 • Høreklinikkerne (de audiologiske afdelinger) i Århus og Holstebro/Viborg
 • Institut for Kommunikation og Handicap i Region Midtjylland
 • Øvrige – herunder godkendte personer i kommunalt regi.

Systemet skal integreres med MidtEPJ. Integrationsopgaven skal løses i samarbejde med blandt andre Region Midtjyllands it-afdeling (RM IT) samt leverandørerne af MidtEPJ.

MidtEPJ er den fælles elektroniske patientjournal i Region Midtjylland. MidtEPJ er udrullet til alle hospitaler i løbet af 2012. MidtEPJ er omtalt på Region Midtjyllands hjemmeside www.rm.dk under menuen Sundhed.

Systemet skal integreres med Region Midtjyllands BSK-system: BrugerStamdataKatalog (ba-seret på Novell IDM).

Opgaven indeholder endvidere løbende service i form af telefonisk og mailbaseret superbrugersupport mandag-fredag på hverdage i tidsrummet 8-16.

Regionen overvejer om opgaven også skal indeholde applikationsdrift.

Der er tale om et antal på omkring 110-130 klienter.

Kriterier for tildeling af opgaven:

Dokumentation:
Tilbuddet skal vedlægges:

 • Tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige (Word, 69 kb),
 • Tilbudsgivers beskrivelse af systemet, dets funktionalitet og anvendelse
 • Tilbudsgivers beskrivelse af evt licensforhold, frekvens for nye releases og brugernes mulighed for at bestemme indholdet i nye releases
 • Tilbudsgivers beskrivelse af systemets muligheder for rapportudtræk og statistikker
 • Tilbudgivers beskrivelse af systemets integrerbarhed og skalerbarhed
 • Tilbudsgivers beskrivelse af hvordan man ser integrationsopgaven ift MidtEPJ løst – gerne under opstilling af givne forudsætninger
 • Tilbudsgivers roadmap for udvikling (tilbudsgivers planer for fremtiden)
 • Tilbudsgivers beskrivelse af sin supportorganisation, herunder størrelse, åbningstid, sprog, bemanding og kompetencer. Herunder tilbudsgivers beskrivelse af kompetencer hos de personer, der udarbejder brugsvejledninger på dansk.

Kontraktgrundlag:
Vedståelsesfristen fra tilbudsgivers side skal være minimum 6 måneder.
Tilbudsgiver bedes oplyse, hvorvidt en kortere vedståelsesfrist vil betyde en mere fordelagtig pris og i givet fald hvilken.

Kontrakten vil blive udarbejdet som en K01-kontrakt.

Der tages forbehold for en forhandlingsrunde.
Der tages forbehold for en tilbudspræsentation.

Sprogkrav:
Tilbud skal affattes på dansk.

Kontakt for yderligere oplysninger om opgaven:
Der kan stilles spørgsmål til opgaven på mail til og med onsdag den 22. februar 2012 kl 14.00.

Svar på de stillede spørgsmål vil blive uploaded til Region Midtjyllands hjemmeside onsdag den 29. februar 2012.

Mails skal sendes til:
Projektleder Birgitte Lykke Frederiksen, RM IT
Mail: Birgitte.Frederiksen@stab.rm.dk  
Mobil: 21 27 25 24

Adresse for modtagelse af tilbud:
Tilbuddene sendes til:
Projektleder Birgitte Lykke Frederiksen
Region Midtjylland, IT Udvikling
Olof Palmes Allé 15, OPA 22
8200 Aarhus N.

Frist for modtagelse af tilbud:
Tilbud skal senest være modtaget onsdag den 7. marts 2012 kl 14.00.
 
Der skal foreligge et underskrevet originalt eksemplar samt en elektronisk version på USB.

Tilbuddet skal herudover vedlægges en Tro og love erklæring samt beskrivelserne nævnt under overskriften ’Dokumentation’.

Spørgsmål og svar pr. 29. februar 2012:


 • Publiceret: 15.02.2012.
 • Revideret: 29.02.2012.