EU-Udbud 2012-39-063153, CT-scanner til Aarhus Universiteshospital Billeddiagnostisk Afdeling, TIlbudsfrist 10. april 2012 kl. 14.00

EU-Udbud 2012-39-063153, CT-scanner til Aarhus Universiteshospital Billeddiagnostisk Afdeling.

Billeddiagnostisk afdeling Aarhus Universitets Hospital i Skejby leverer billeddiagnostiske undersøgelser til højt specialiserede kliniske afdelinger med vægt på hjerte/karsygdomme, pædiatri og urologi.

CT-skanning bruges i stigende grad til diagnostisk udredning af elektive og akutte patienter, planlægning af operative indgreb, stent og endoprotese behandlinger samt anden behandling og efterfølgende kontrol, og bidrager derfor væsentligt til den kliniske beslutningsproces. Endvidere bruges CT til billedvejledte minimalt invasive behandlinger af f.eks. små tumorer.

En "High End" skanner vil øge den diagnostiske kvalitet og sikkerhed af de avancerede karundersøgelser samt give mulighed for udvikling og forbedret diagnostik for bl.a. børn med medfødt hjertemisdannelse.

For yderligere infirmation henvises der til udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet kan downloades her:

Revideret materiale uploaded 28. februar 2012:

Revideret materiale uploaded 14. marts 2012

Spørgsmål  og svar af 20. marts 2012

Tilbudsfrist
Tirsdag den 10. april 2012 kl. 14.00


  • Publiceret: 27.2.2012
  • Revideret: 20.3.2012