EU-Udbud 2012/S 65-106142, CT-scanner til Hospitalsenheden Vest, Tilbudsfrist 21. maj 2012 kl. 14.00 Røntgenafdelingen ved Regionshospitalet Herning leverer billeddiagnostiske undersøgelser til afdelinger i hele Hospitalsenheden Vest og samarbejdende hospitaler. I samarbejde med Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Herning leveres CT-KAG under-søgelser for patienter i Hospitalsenheden Vest. CT-scanning bruges i stigende grad til diagnostisk udredning af elektive og akutte patienter, planlægning af operative indgreb, stent og endoprotese behandlinger samt anden behand-ling og efterfølgende kontrol, og bidrager derfor væsentligt til den kliniske beslutningspro-ces. Endvidere bruges CT til billedvejledte minimalt invasive behandlinger af f.eks. små tumorer samt invasive procedurer med biopsi og drænanlæggelse. CT-KAG (hjerte-CT) er p.t. en udviklingsfunktion og bruges til udredning af brystsmerte-patienter og vil formentlig i fremtiden blive en nøgleundersøgelse både ved kroniske og visse akutte brystsmerter. En "High End" scanner vil øge den diagnostiske kvalitet og sikkerhed af de avancerede Karundersøgelser, samt give mulighed for udvikling og forbedret diagnostik for bl.a. børn. Den nye CT-teknologi muliggør fremstilling af blodgennemstrømning og kar med væsent-lig mindre forbrug af kontraststof og røntgenstråling, og reducerer således risikoen for ny-repåvirkning og stråleinduceret kræft. Dette er især væsentligt for børnepatienter, for scree-ningsundersøgelser i fremtiden og for patienter, hvor gentagne CT-kontrolundersøgelser er nødvendige. En "High End" scanner vil fremme forskning og udvikling indenfor undersøgelsesteknik og diagnostik i Hospitalsenheden Vest og forskningssamarbejdet med Universitetshospitalet i Aarhus.

EU-Udbud 2012/S 65-106142, CT-scanner til Hospitalsenheden Vest, Tilbudsfrist 21. maj 2012 kl. 14.00

Røntgenafdelingen ved Regionshospitalet Herning leverer billeddiagnostiske undersøgelser til afdelinger i hele Hospitalsenheden Vest og samarbejdende hospitaler.

I samarbejde med Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Herning leveres CT-KAG undersøgelser for patienter i Hospitalsenheden Vest.

CT-scanning bruges i stigende grad til diagnostisk udredning af elektive og akutte patienter, planlægning af operative indgreb, stent og endoprotese behandlinger samt anden behandling og efterfølgende kontrol, og bidrager derfor væsentligt til den kliniske beslutningsproces. Endvidere bruges CT til billedvejledte minimalt invasive behandlinger af f.eks. små tumorer samt invasive procedurer med biopsi og drænanlæggelse.

CT-KAG (hjerte-CT) er p.t. en udviklingsfunktion og bruges til udredning af brystsmertepatienter og vil formentlig i fremtiden blive en nøgleundersøgelse både ved kroniske og visse akutte brystsmerter.

En "High End" scanner vil øge den diagnostiske kvalitet og sikkerhed af de avancerede

Karundersøgelser, samt give mulighed for udvikling og forbedret diagnostik for bl.a. børn.

Den nye CT-teknologi muliggør fremstilling af blodgennemstrømning og kar med væsentlig mindre forbrug af kontraststof og røntgenstråling, og reducerer således risikoen for nyrepåvirkning og stråleinduceret kræft. Dette er især væsentligt for børnepatienter, for screeningsundersøgelser i fremtiden og for patienter, hvor gentagne CT-kontrolundersøgelser er nødvendige.

En "High End" scanner vil fremme forskning og udvikling indenfor undersøgelsesteknik og diagnostik i Hospitalsenheden Vest og forskningssamarbejdet med Universitetshospitalet i Aarhus.

For yderligere information hevnises til udbudmaterialet.

Udbudsmaterialet kan downloades her:

Spørgsmål og svar af 3. maj 2012

Spørgsmål og svar af 16. maj 2012


Tilbudsfrist
Mandag den 21. maj 2012 kl. 14.00

 


  • Publiceret: 3-4-2012
  • Revideret: 16-5-2012